toprak

 1. toz haline gelmiş kayalardan ve organik maddelerden** oluşan yer kabuğu parçası. canlılara yaşam ortamı sağlar. ülke anlamında da kullanılır.
  (queen tinorfithiel 09.06.2006 16:51)
 2. (bkz: toprak kokusu)
  (bir kedim bile yok 09.06.2006 16:53)
 3. elif şafak kitabı olan pinhanın ilk bölümü doğumu simgeler.

  zifiri bir halka idi toprak,
  yıldızlara sığınırdı bazen.....
  (dawsonscreek 27.06.2006 18:25)
 4. elf lisaninda, coron ve haudh: toprak yigini, dor: toprak, ulke anlamina gelmektedir.
  (luthien 16.11.2006 13:49)
 5. islam inancına göre insanın yaratılışında kullanılır toprak.. geldiğimiz ve yeniden döneceğimiz yerdir.. ait olduğumuz yerdir.. varlığımızın temel taşıdır.. allah insanı topraktan yaratmış, ona kendi ruhundan üflemiş ve ' ol ' demiştir.. ayrıca yediğimiz sebze ve meyveler topraktan gelir.. ağaçlar toprakla vardır..insanlar topraktan yaratılmıştır.. kısacası hayatımızın olmazsa olmazıdır yer yer hoyratça kullanmaktan çekinmediğimiz toprak.. doğanın en temel taşlarındandır .. beden toprağa ait bir varlıktır, ruh ise gökyüzüne aittir..
  (everest 02.12.2006 15:54)
 6. insan gözünü doyurabilecek tek nesne...
  (options 02.12.2006 18:28)
 7. gökyüzünden ne yağarsa yağsın itirazsız kabul edendir.

  gökten ne yağdı da toprak kabul etmedi?
  (mantis 05.11.2007 09:06)
 8. (bkz: bes element)
  (sifaci 27.11.2007 08:01)
 9. Çekip alır acıları içine
  tekmil sevgileri toplar başına
  aşka gülümser.
  sevgili bir annedir, annedir toprak

  (bkz: selman cahit)
  (klovis 12.12.2007 20:21)
 10. *Oluşumunu tamamlamış toprak adına horizon denilen 4 katmandan oluşur:
  -A Horizonu:Toprağın en üst katmanıdır. Bu katmandaki toprak oluşma sürecini tamamlamış, humuslu, bitki yetiştirmeye uygun topraktır, canlıları içinde barındıran bölümdür. 5-10 cmden metrelerce derinlere inebilir. *
  -B Horizonu: A horizonu ile c horizonu arasında kalan katmandır. A horizonundaki minerallerin yağmur sularıyla yerleştiği, mineralce zengin topraktır.
  -C Horizonu: Ana kayanın büyük parçalar halinde bulunduğu katmandır.
  -D Horizonu: Ana kayanın kendisidir.*

  Toprak oluşabilmesi için kayaçların parçalanması gerekir. 2 çeşit çözünmeden *söz edilebilir:
  -Fiziksel: Gece-gündüz arası sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerde görülür.* Isıma ve soğuma sırasında sürekli genleşip büzüşen kayaçlar bir süre sonra parçalanır. Fiziksel ufalanmada tuz ve buz çatlamalarının payı da vardır.
  -Kimyasal: Suyun yeterli olduğu bölgelerde görülür. Su, taşları eriterek ana kayanın parçalanmasına yardımcı olur.
  **Organik ufalanma diye bir maddeden de söz ediyor bazı kitaplar, hayvanların, bitki köklerinin vb. etkisiyle oluşan ufalanmadır o da. *

  Toprak oluşumunda etkili olan faktörler; iklim, bitki örtüsü, ana kayanın özellikleri, yer şekilleri ve zaman olarak sıralanabilir. Bunlardan en etkili faktör ise iklimdir.

  Toprak çeşitlerine gelelim şimdi de:

  A) Yerli Topraklar: Taşınmamış, oluşum yerlerinde kalmış topraklardır.

  1) Zonal Topraklar: Kendi içinde şu sınıflara ayrılır:
  a) Laterit: Yağışın ve sıcaklığın yüksek olduğu, sıcaklık farkının az olduğu ekvatoral kuşakta görülen mineralce fakir, yıkanmış topraklardır. Bu sebeple tarıma çok elverişli değildir. Türkiye'de Doğu Karadeniz'de laterit toprak görülür.
  b) Terra Rossa: Akdeniz ikliminin karakteristik kırmızı renkli toprağıdır. Kireç miktarı fazladır, tarımsal verim azdır. Aseln kızılçamlara ev sahipliği yapmakla beraber, bunların tahribi sonucu oluşan maki ve gariglerin de toğrağıdır.
  c) Podzol: Nemli soğuk iklim bölgelerinde görülen, iğne yapraklı ağaç toprağıdır. humusça fakirdir. Batı Karadeniz'de görülür.
  d) Kahverengi ve Kestane Renkli Step Toprakları: Türkiye'de hakim toprak tipidir, verimi azdır, bozkırlara ev sahipliği yapar.
  e) Çernezyom: Sert karasal iklimde -yazı yağışlı- görülür, son derece verimlidir ama tarımda sınırlı kullanılabilmektedir. * çayırlara ev sahipliği yapar, dolayısıyla büyükbaş hayvancılıkta kullanılır. Erzurum-Kars'ta görülür.
  f) Çöl Toprakları: Yağış miktarının az, sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda görülen topraklardır. Toprak oluşumunu tamamlayamamıştır, tarıma elverişsizdir. Çöl bitkilerine ev sahipliği yapar. Fırat-Dicle arasında ve Tuz Gölü çevresinde görülür.
  g) Tundra: Tundra ikliminin etki alanlarında görülen, tundralara ev sahipliği yapan, yılın büyük bir bölümünü donmuş halde geçiren, havaların ısınmasıyla beraber bataklık haline gelen topraklardır.

  2)İnterzonal Topraklar: A ve c horizonlarına sahiptir, oluşumunda minerallerin etkisi büyüktür.
  a) Halomorfik,
  b) Hidromorfik,
  c) Kalsimorfik * topraklar olarak sınıflandırılır.

  B) Azonal Topraklar: Taşınmıştır, bulunduğu bölgenin iklimi hakkında net bilgi vermez.
  a) Alüvyon: Akarsuların taşıyıp biriktirdiği topraklardır.
  b) Lös: Rüzgârın taşıyıp biriktirdiği topraklardır.
  c) Moren: Buzulların taşıyıp biriktirdiği topraktır.
  d) Kolüvyon: Aşındıkarı yerden fazla uzakta oluşmamış topraklardır, genelde yamaçta aşınan toprağın etekte birikmesiyle oluşur.
  e) Regosol: Dağ eteklerinde biriken, volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeler üzerinde gelişmiş verimli topraktır.

  Aralarında sıkı sıkıya bir ilişki bulunmasından lütfen (bkz: iklim), (bkz: bitki örtüsü).
  (mavipostaguvercini 18.06.2008 11:16)
 11. memleketleri aynı olan gençler arasında birbirine hitap tarzıdır. Özellikle askerlik yapanların ya da ailesinde ayrı okuyanlar kullanır bunu. Toprağğğğğm diye de kaba şekli de mevcuttur.
  (hdogdu 18.06.2008 11:27)
 12. (bkz: turab)
  (breegadoon 07.02.2009 02:11)
 13. Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatur,
  Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatur.


  { Yunus Emre}
  (kinslayer 23.06.2009 20:57 ~ 23.06.2009 21:01)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.