mehter

 1. dünyada kurulan ilk ordu orkestrası olduğu söylenen ama benim inanmadığım kadrolu mızıkacılar.
  (waldorf 27.03.2006 13:32)
 2. dünyanın en eski ordu orkestrası olmasının yanında avrupa müziğini oldukça etkilemiştir. örneğin "türk marşı" mehterden alınan ilhamla bestelenmiştir. savaşın en şiddetli olduğu anlarda şiddet içeren eserlerler icra edip düşman ordusundaki morali sıfıra indirmişlerdir. batılı tarihçiler savaş sırasında bu sesi gök gürlemesi kadar dehşet veren bir ses olarak anlatırlar.*
  (afrasyab 09.09.2006 20:22)
 3. bugün bize mehter diye yutturulan marşlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan görkemli ordu orkestrası. bizim bugün dinlediklerimiz cumhuriyet'in ilanından sonraki yıllarda bestelenmiştir.
  (a rh negative 09.09.2006 21:11)
 4. osmanlı devleti'nin ne denli düzenli bir orduya sahip olduğunu gösteren delillerden birisidir mehter. çalmaya başladıklarında yeri göğü inletebilecek kapasitede olan bu takım, savaşlarda orduya moral,şevk ve iman aşılayan bir özelliğe sahiptir. osmanlı ordusu her daim sessizliği ile ün salmıştır. Öyleki onbinlerce asker yürür buna rağmen ordudan çıt çıkmaz. fakat mehter marşı savaşta bu sessizliği düşmana acı bir şekilde öğretecek biçimde çalar.
  ayrıca mehterde kös diye bilinen davullar vardır. bu davullar develerin üzerine konur ve öyle çalınır. mehter marşının çaldığı sırada kösün kulaklarına yakın olması sebebi ile, bu develer sağır olur. bu fedâkarlıkları yüzünden osmanlılar bu develere çok nazik davranırlar ve develeri öldürmezler. Üzerlerine bir nişan koyar, serbest bırakırlar.
  (agacsakal 13.11.2006 01:54)
 5. askerlerinm'yav acaba bizim hatun napıcak şimdi ya bıraktığım para yetmezse,ya oğlan mekteb gitmemezlik ederse' diye düşünmeyip savaşa moralli girmeleri için orduda bulunan muhteşem motivatör.
  (hasuta 29.05.2007 13:05)


 6. dünyanın en eski askeri bando takımıdır. eski osman lı döneminde askerlerimizin önünden giderdi ve askerlerimize cesaret verirdi. dolayısıyla da çoğu savaşta zafer kazanmamızı sağlardı. mehter takımının kullandığı enstrümanlar şunlardır:


  kös: mehter anın en önemli ve savaş sırasında en etkili enstrümandır. kös sadece padişah mehterlerinde kullanılırdı. 3. selim diğer mehterlerde kös konulmasına izin vermiştir. o zamandan bu yana her mehter takımında kös bulunmaktadır. kös yürüyüş sırasında mehter anın gerisinde bir atla taşınırdı


  tuğlar: türkler de, hükümdarlık, vezirlik, beylerbeyilik, sancak beyliği gibi askeri görev ve memuriyet işareti olarak kullanılmıştır.

  *çorbacılar: mehterin yürüyüşünde en ön sıradan giden kişidir ve tuğu taşır. osmanlı da dönemlere göre sayısı değişmekle birlikte, padişahın 7 tuğu, sadrazamların 5 tuğu, vezirlerin 3 tuğu bulunur.

  *sancaktar: ordunun gurur timsali olan bayrağa sancak adı verilir. mehter anda 3 sancak bulunur.
  kırmızı sancak:kırmızı zemin üzerine beyaz 3 hilal
  yeşil sancak:yeşil zemin üzerine beyaz 3 hilal
  ak sancak:bağımsızlık sembolü


  çevgen: mehter anda ucuna küçük ziller takılan bir sopadır. bu aleti kullananlara çevgen denir çevgen mehter dışında hiçbir yerde kullanılmaz.


  zurnazen: mehterde zurna çalanlara zurnazen denir. zurnada bize has bir müzik aleti olma özelliğini korumaktadır. yüzyıllardan beri bütün düğün ve kutlamalarımızda kullanılmaktadır.


  zilzen: mehteranda zil çalanlara zilzen denir. mehteranda yüzyıllardır kullanılmkta olan zil tüm askeri-sivil bandolarda bulunmaktadır.


  boruzen: mehteranda boru çalanlara verilen isimdir. boru dünyada bütün orkestralarda, gruplarda, mızıka takımlarında kullanılan bir enstürmandır.


  davulzen: mehteranda davul çalanlara verilen isimdir.davul türklerin çok eskiden kullandığı baş çalgıdır. kaynağı orta asyadır. davul selçuklu türklerince anadoluya getirilmiş, osmanlı türkleri aracılığıyla avrupaya yayılmıştır


  nakkarezen: nakkare (kudüm) ağızları deri kaplı birbirlerine bağlı farklı boyutlardaki 2 çömlekten oluşmaktadır. mehteranda bunu çalanlara nakkarezen denir.
  (wampircan 01.09.2007 09:30 ~ 01.09.2007 09:32)
 7. Mehteran Takımı hakkındaki şu gerçeği unutmamalıyız Sultan 2.Mahmud yeniçerilerin neredeyse tamamını katletmiştir. Ve yeniçerilik kurumuyla ilgili bütün belgeleri yok etmiştir. Mehteran Takımınında yeniçerilerin bir parçası olduğu düşünülürse mehteran takımına aid olduğu iddia edilen fetih marşı,ceddin deden vs. cumhuriyet'ten sonra bestelenmiştir,güftelenmiştir. Hiçbirisi belgeye dayanmaz tarihî bir özelliği yoktur. Hâsılı mehteran marşının aslını bilmiyoruz. * *
  Ayrıcada ilk askerî bando Roma'da vardır.
  (loquacious 14.12.2008 17:49)
 8. İlk değilse de en güçlü askerî musiki teşkilatlarındandır.
  Bildiğimiz mehteran takımının temelleri, Orhun Kitabelerine kadar uzanır. O zamanlardan beri Türk savaş geleneğinde askeri ve halkı zinde tutacak "nevbet vurma" icra edilir. Esasında mehter takımı, işlev olarak dünyada ki tek örnek değildir. Geçmişte yaşamış bir çok topluluklar askerlerini şevklendirmek için farklı müzik ve şiirlere ihtiaç duymuştur. Cahiliye dönemi araplarının Uhud'da Bedir'de def çalarak şiirler söyleyerek askerleri zinde tutmaya çalışmaları buna örnek olarak gösterilebilir.

  Bizim Osmanlı İmparatorluğu'ndan bildiğimiz Mehter takımı, eski Türk devletlerinden beridir gelişerek Osmanlı'da zirveye ulaşmıştır.
  Gerek sultanlar, gerek askerler, gerekse halk, mehtere çok önem vermişlerdir. Hatta İstanbul ve Anadolu'da bir çok nevbethanede, her gün belli vakitlerde nevbet vurma gerçekleştirirmiş.

  Savaşlarda ise mehter takımı, orduya şevk ve kuvvet vermek için çok önemli bir göreve sahiptirler. Savaş esnasında Ordunun kendi takımının yanı sıra, esnafların kurduğu mehter takımı da görev alır. Bu da takriben bir savaş esnasında bini aşkın kişiden oluşan bir mehteran gurubuna tekabul etmektedir.

  Mehter Takımı, savaşlarda ordu yenilse dahi, görevini yapmaya devam eder ancak son birlikle birlikte geri dönerlermiş. II. Viyana kuşatmasında, geri çekilirken mehter takımı savunmasız kalmış ve bütün müzik aletleri düşmanlar tarafından ele geçirilmiştir. Burada ele geçirilen müzik aletleri halen Avrupa'da çeşitli müzelerde sergilenmekte.

  Mehter Marşları ise, bir çok farklı kişi tarafından bestelenmiştir. En eski bilinen marşlar 16. yüzyıldan kalmadır. Bestekârlar arasında padişahlar da vardır. Bu musiki öyle güçlüdür ki, şu an bildiğimiz bazı klasik müzik sanatçılarının (Beethoven, Mozart gibi) bazı bestelerinde Viyana Kuşatması'nda durmaksızın çalan ve kale içinde ki insanları derinden etkileyen mehter marşlarının etkisi ve izleri görünür. Bu tarz müziğe de alla turca müzik denir.

  Eski Mehter sözlerinde ise, bizim bildiğimiz Türk milleti şeklinde ırk ayrımı yoktur. Kimi mehter marşları veya nevbet vurmalarda ayetler, dualar, Salat-ü selamlar okunmakta/söylenmektedir. En bilinen mehter marşlarından birisinin sözleri ne demek istediğimi daha iyi anlatıyor.

  Gâfil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegâyı
  Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
  Merdân-ı gazâ aşk ile tekbirler alınca
  Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.
  Allah yoluna cenk edelim şân alalım şan
  Kur’an’da zafer vaadediyor Hazret’i Yezdan.
  Farzeyledi Hallak-ı Cihan, harb-ü cihadı,
  Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı...
  Dünyaları feth eyleyen ecdadımız EL HAK,
  Adil idi, hıfzeyler idi, Hak-kı ibadı...
  Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
  Kur’an’da vaadediyor Hazret’i Yezdan


  2. Mahmud döneminde lağvedilen tabl-ü alem mehterleri, yerini batılı tarzda bandoya bırakmıştır.
  (agacsakal 14.12.2008 22:41 ~ 14.12.2008 22:54)
 9. düğüne gider gibi savaşa gidişin sesidir.
  (vlade tepes 18.12.2008 17:11)
 10. 2 ileri 1 geri yapılabilir mi diye düşünmelere sebep olur.2 adımda sokup 1 adımda çıkarmak gerekir.
  mehter marşı eşliğinde yapılan seks sıkıcı gelir.çünkü fazla ritmiktir.zevk vermez çünkü ritme uymak için kasarsın kendini.kafan ritimde olur,işinde değil.
  (agoncy 18.12.2008 18:47)
 11. İki ileri bir geri yürüşe sahip olmayan Osmanlı Askeri Musiki topluluğudur. Bu iddianın nereden çıktığı meçhul olsa da, çıktığı yerin boyun üstü bir yer olmadığı var olan fıkramsı rivayetlerle sabittir.
  Yürüyüşlerde, üç adımda bir yarım sağa, sonraki üç adımda yarım sola dönülür. Bu tabi törende ki yürüyüş şeklidir. Yoksa savaş esnasında böyle bir yürüme tarzı yoktur.
  (agacsakal 18.12.2008 21:25)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.