genel istatistikler
toplam17
bugün0
dün0
bu ay0
geçen ay0
toplam +4
toplam -0

tarif defteri

  http://www.tarifdefteri.com/phpbb2 adresinde konuşlanmış, isminden de anlaşılacağı üzere yemek tarifleri içeren forum.
  (sitenin açılabilmesi için en sondaki 2 rakamından önceki iki b harfini büyük yazmak icap ediyor)

  tarih itibarıyla 8519 kullanıcının toplam 37494 mesajını içeren sitede etlisinden sütlüsüne tatlısından turşusuna yüzlerce tarif kategorilere ayrılmış biçimde meraklılarına hizmet ediyor.

  forumla ilgili birkaçnot ilave etmemiz gerekirse;

  - forumda yazabilmek için ücretsiz üyelik gerekiyor.
  - forumun populasyonu tamamıyla hanımlardan müteşekkil görünüyor.
  - sürekli büyüyen bir arşiv seyrinde.
  - gereğinden fazla canımlı cicimli, amiyane tabirle vıcık vıcık yağlı bir dil kullanılıyor sitede.
  - bir tarifin mükemmele ulaşması için olumsuz taraflarını bildiren yorumlara ihtiyacı olduğunun farkına varamamış bu hanımlar muhtemelen her tarifi denemek sebebiyle hazımsızlık problemi de yaşadıklarından olumsuz görüş kırıntısı barındıran hiçbir mesaja tahammül göstermeyip yazarını linçediyorlar, dolayısıyla her olumsuz görüş tartışmaya sebep verdiği için silinince sadece "ay parmaklarımı yedim" eksenli yorumlar sitede barınabiliyor.
  - 'madem beğenmedin daha iyisini sen yaz da görelim' benzeri ilkokul düzeyinde yaklaşımlara sahip moderatorler tarafından kontrolü sağlanıyor.
  - forumun kaba tahminle dörtte üçünü "ben de yaptım süper" minvalinde seyreden mesajlar oluşturuyor.
  (25.08.2006 15:13)

haram

  hürmet, harem, mahrem,* mahrum, ihram, muharrem, ihtiram, muhterem, haramigibi türkçede kullandığımız birçok kelimeyle aynı kökten türeyen arapça kelime.

  islam hukukunda hanefilere göre haram; kuranı kerim'de "diliniz yalana alışmış olduğu için her şeye, "şu helaldir, bu haramdır" demeyin" [nahl suresi, 16/116] buyurulduğu için, bu yasaktan kaçınmak maksadıyla sadece 'kesin deliller'le sabit olur. 'kesin deliller' ile kastedilen; âyet, mütevâtir hadis, ve meşhur hadislerde bir şeyin yapılmamasının açık ve net bir şekilde istenmesidir. şu ayeti kerimede olduğu gibi: "zinaya yaklaşmayın, çünkü o, rezilliktir, kötü bir yoldur" [el-isrâ;17/32].

  âhad hadisler ile sabit olan hükümler ise haram değil tahrimen mekruh olur.

  haram farzın zıttıdır, tahrimen mekruhun zıttı ise vacibtir.

  farz ve vacibin farkı için bakınız: (#31296)


  "kim allah'ın haramlarına saygı gösterirse, o hareketi rabbinin yanında kendisi için iyidir. [hacc suresi, 22/30]
  (25.08.2006 11:58)

diyar ile ilgili istekler

  sol framedeki başlıkların yanındaki üçnoktaya tıklayarak görüntülediğimiz tanımların sıra numarası birden başlamasın, mümkünse tamamını göster dediğimizde numarası kaçolacaktıysa o olsun..
  (25.08.2006 00:56)

batıl

  türkçede genel itibarla "dogru ve haklı olmayan şey" anlamında kullanılan arapça kökenli kelime.

  islam hukukunda ise bâtıl, riâyet edilmesi gerekenler bütünündeki eksiklik münasebetiyle hükümsüz olan, yok gibi sayılan hukukiişlem yahut ibadettir.
  (25.08.2006 00:16)

ihtar

  ilk anlamı; hatırlatmak, bildirmek olan ve hatır,* hâtıra, muhtıra kelimeleriyle aynı kökten türeyen kelime.


  ilgili olarak; (bkz: ihtarname)
  (24.08.2006 23:40)

lalettayin

  lâ ale't tâyin;

  "belirlemeden, bilinçsiz" anlamına gelen arapça kelime topluluğu. türkçede galat-ı meşhur* olarak lâlettâyin şeklinde kullanılmaktadır.
  (24.08.2006 22:33)

vacip

  hanefimezhebinde vâcip;

  yapılması -aynen farz gibi- kesin olarak gerekli olan, lakin terki durumunda farzı terkedenin cezasından daha az bir cezaya müstehak olma sonucunu doğuran hükümdür.

  örneğin namaz kılan bir kişi, namazın farzlarından birini tamamen terk ettiğinde namazı da tamamen iptal olur.* fakat namazın vaciplerinden birini terk ederse namazı iptal olmaz, namazın sonunda sehiv secdesi yapılarak bu hata tamir edilebilir.

  farz ile vâcibin farklarından bir ikincisi de şudur ki, farzın gerekliliğini inkar eden kişi din ile alakasını koparıp atmış* olurken vacibin inkarı kişiyi sapkın durumuna düşürse de, küfre sokmaz. zira vâcib kat'idelillerle sabit olmamıştır.


  hanefimezhebi dışındaki ulemâ'nın çoğunluğu vâcibin farzdan farklı olmadığı görüşündedirler.
  (24.08.2006 19:43)

müstehab

  sevilen amel* anlamına gelen, arapça aslı müstehâb şeklinde "be" harfi ile olsa da türkçede imlâsı müstehap şeklinde olan bu kelime;
  işlenmesinde sevap olup terk edilmesinde günah yahut kınama olmayan ameller için kullanılır. mendup kelimesiyle eşanlamlıdır.
  (24.08.2006 19:14)

sayfa üretim süresi

  noktasına virgülüne, cümlesine yüklemine uzun uzun özenerek, dakikalar vererek tanım girdikten sonra eserinize şöyle bir bakınca ister istemez altında* gördüğünüz, genelde saniyenin yüzde bir, yüzde ikisi gibi bir değerde olmasıyla kişiyi gülümseten süre.

  her ne kadar üretim süresi dese de, biz onun yükleme süresi olduğunu biliyoruz.
  (23.08.2006 02:10)

lust for life

  irving stone tarafından yazılmış, van gogh'un roman halinde biyografisi. van gogh'un biraderine gönderdiği mektuplar esas alınarak kaleme alınmıştır.

  ayrıyetten kitap yine bu isimle* 1956 yılında sinemaya uyarlanmıştır.
  (23.08.2006 02:00)

e

  birkaçtanesini yan yana getirdiğimizde ninni* olarak da kullanabileceğimiz alfabenin* altıncı harfi.
  (23.08.2006 01:20)

güruh

  herhangi bir olumsuz anlam içermeksizin, topluluk, cemaat, takım anlamlarına gelmekte olan farsça kökenli kelime.
  (23.08.2006 01:04)

dedikodu ömrü uzatır

  eger atasözü olduğu doğrulanırsa; ilk halinin "dedikodu cehennemdeki ömrü uzatır" şeklinde olduğu, sonra halk arasinda kısaltılarak bu formu aldığı düşünülebilecek* söz.
  (23.08.2006 00:09)

hurafe

  hurafe, beni uzle isimli arap kabilesinden bir kişinin ismidir. etrafındakilere anlatıp durduğu inanılacak gibi olmayan garip hikayeler münasebetiyle adı yalancıya çıkmış ve benzeri durumlar karşısında halk -darb-ı mesel olarak- "hurafe'nin sözü" demeye başlamıştır.

  günümüzde; islam dininde yeri, aslı astarı olmayan, tamamıyla uydurma, ama dine bir şekilde yamanmak istenen söz, haber vb. için kullanılmaktadır. dolayısıyla bir şeyin hurafe olabilmesi için, onun kişiye saçma gelmesi, aklına yatmamasından çok, dini kaynaklarda yerinin olmaması icab eder.
  (22.08.2006 23:59)

screenshot

  print screen tuşunu yahut bu amaca hizmet için hazırlanmış programları kullanarak elde edilen "ekran resmi"nin ingilizce ifadesi.
  (22.08.2006 23:35)

sayfa: 1-2

Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.