kanun

 1. yetkili kurullarca -yasama organı gibi-, usulüne uygun ve anayasaya aykırı olmamak kaydıyla konulan emredici ve düzenleyici kurallar bütününün genel adı.
  (de jure 01.09.2006 09:05)
 2. "Kökeni, milattan önceki Anadolu, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Daha sonraki çağlarda yine bu bölgelerde görülen kanun, giderek dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştır. özellikle çin, Hindistan ve Pakistan'da bu çalgının benzerlerine rastlanmıştır.
  Uzun geçmişi boyunca birçok değişiklik geçiren kanunun temel yapısal özellikleri, günümüzde bütün ülkelerde aynıdır. üzerine tellerin gerildiği, ses kutusu işlevi gören ve kalınlığı dar ahşap kasa, bir yanı dik açılı ve diğer yanı ise diyagonal biçimindedir. Göğüs tahtasında ise standart olamayan kafesler bulunur. Dik kenarlı tarafta deri gerilmiş bir bölüm vardır. üstünden tellerin geçtiği uzun köprünün ayakları, bu deriye basar. Tellerin çoğu üçlü, pest (alt) taraftakilerin birkaçı ise ikilidir. Dik açılı bölümde bulunan tel tahtasından çıkan ve köprüyü aşan her tel, eğik kenar boyunca uzanan mızgılıktaki özel yarığından geçerek bir akort burgusuna sarılır. üç sıra oluşturan burgular, mızgılığa paralel olan burguluğa üstten girer. üst uçları kesik piramit biçiminde olan burgular, özel metal akort anahtarıyla döndürülür. Bağırsak teller, günümüzde yerini naylon tellere bırakmıştır. Türk kanununda ikişer veya üçer telli 24, 25 veya 26 tel takımı bulunur (genellikle toplam 75 tel). Teller, bemollü olarak akortlanır. Mızgılıktan hemen sonra tellerin altına yerleştirilen küçük mandalların indirilip kaldırılması sayesinde tellerin boyunun uzayıp kısalması sağlanır. Böylece çalgıdan, seslendirme sırasında yarım tondan daha küçük aralıklar elde edilebilir. Bu çalgının eğik kenarlı ya da yamuk dikdörtken şeklinde yapılmasındaki amaç, tel boylarının kısadan uzuna doğru takılması ile inceden kalına yönelen farklı seslere ayarlanabilmesidir.
  Ses alanı üç buçuk sekizli kadardır (tiz muhayyer'den kaba yegâh'a kadar). Yorumcu, bir iskemleye oturarak dizlerine yatay durumda koyduğu kanunu, her iki elinin işaret parmaklarına taktığı yüksüklere tutturduğu fildişi mızraplarla çalar. Son dönemlerde bazı ustalar, daha yoğun ses elde edebilmek için bu çalgıyı sehpa üzerinde de çalmaktadırlar."

  http://www.turkcebilgi.com dan alınmıştır.
  (marwe 01.09.2006 09:09)
 3. 'büyük kanun üstadı' için: (bkz: göksel baktagir)
  (gurbaa 01.09.2006 09:58)
 4. ıki elin de tellere vurması suretiyle çalındıgı ve oktav aralığı oldukça geniş 3.5 oktav oldugundan türk musikisinin piyano?su olarak adlandırılabilir.Ülkemizin ünlü kanunileri (bkz: kanuni) soyle sayılabilir : hasan ferit alnar,vecihe daryal,kanuni hacı arif bey,ahmet yatman, ruhi ayangil, tahir aydoğdu ,göksel baktagir,göksel kartal.sesi hem duygusal eserlere hem de hareketli eserlere yakıştıgı için çogu toplulugun,fasıl ekibinin demirbasıdır.ayrıca uzerinde kedi gezse taksim olur denilir lakin akordu o kadar da guzel olmayabiliyor ortalama olarak 75 tel içerdiginden.en guzel icraları icin (bkz: goksel baktagir) (bkz: hayal gibi) (bkz: okyanustaki sesler)
  (rengidil 06.09.2006 23:48)
 5. (bkz: nuri lekesizgöz).
  (deep 04.01.2007 17:37)
 6. en makbul olanları izmirli ejder usta yapımı olanlardır. eğer yeni bir ejder usta kanunu sahibi olmak isterseniz siparişinizi verir bir yıldan fazla sıra beklersiniz.
  (narkissos 14.03.2011 12:35 ~ 14.03.2011 14:08)
 7. (bkz: çal kanunum çal)
  (diyojenist 14.03.2011 16:47)
 8. kânûn: ocak ayı.
  (bkz: kânûn-i evvel)
  (avare 29.03.2014 05:45 ~ 29.03.2014 05:54)
 9. sesi hoş bir çalgı.

  (bkz: çalgıcı)
  (vladimir 26.11.2016 16:30)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.