son beğenilen tanımları     

genel istatistikler
toplam57
bugün0
dün0
bu ay0
geçen ay0
toplam +2
toplam -0

sandman

  tarihin en iyi çizgi romanlarından biri. harika fantastik, mitolojik, tarihi ve her şeyden önemlisi edebi anlatımlara sahip eser. neil gaiman'ın en tanınmış eserlerinden biri. endless family'nin harika maceralarını anlatır ve ölümlülerle olan ilişkilerini anlatan süper bir çizgi roman.

  pazartesi günü 6. cildi tüm kitapçılarda olacak olan çizgi roman.
  (07.10.2006 08:50)

kocaeli

  doğup büyüdüğüm ve halen ailemin bulunduğu güzel şehir. ne kadar büyük olsa da aslında küçük bir şehirdir. hemen hemen herkes birbirini bilir.
  (14.09.2006 09:46)

heroes of might and magic 5

  oldukça fazla sistem gereksinimi isteyen ve bu nedenler standart kullanıcıları üzen, eski olanları çok güzel olan oyun.
  (14.09.2006 09:45)

erdil yaşaroğlu

  komikaze isimli karikatür köşesine sahip karikatürist. şu anda penguen dergisinde komikaze bölümüne devam etmektedir. daha önceleri de leman dergisinde marlon isimli karikatür köşesini çizmiştir.
  (11.09.2006 09:03)

laurana kanan

  gerçek ismi lauralanthalasa kanan'dır.
  (11.09.2006 09:01)

stephen hawking

  sağlam kafa sağlam vücutta bulunur lafını yalanlayan fizik profesörü.
  (11.09.2006 08:58)

dexterity

  frp oyunlarında özellikle thief sınıfının gereksinim duyduğu özellik.
  (11.09.2006 08:57)

frpnet net

  toplu sms haber sistemi ile bir ilke imza atan fantastik kurgu sitesi.
  (06.09.2006 18:46)

zurna

  irc yani internet relay chat ortamlarının ana kanalı kabul edilen irc kanalı.
  (04.09.2006 07:35)

5n 1k

  son olarak 1 eylül 2006 tarihinde yayınlanan 5n1k programında küçük prens adlı kitabın zararlı olduğu için 100 temel eser'den çıkarılması konusuna değinildi. küçük prens ile yapılmış sanal bir röportaj yayınlandı programda. çok güzel bir şekilde hazırlanmış, oldukça güzel mesajlar verdiler. ben de bir yayınevi editörü olarak tebrik ve saygılarımı mail yoluyla dile getirdim. oldukça iyi hazırlanmış, güzel bir program.
  (02.09.2006 09:45)

keri cromwell

  (bkz: keri)
  (20.08.2006 08:40)

yedi ölümcül günah

  (bkz: se7en)
  (20.08.2006 08:40)

the call of cthulhu

  ilk söz

  gotik dehşetin ancak üstü kapalı anlatılabilecek isimsiz sanrıları tüm duyularınızı birbirine karıştıracak yumuşaklıkta üflediğinde gözbebeklerinizin içine; kendinizi tam ortasında bulacağınız, buzlar altında yükselen kükürt dağlarının doruğundaki - altınızda ya da üstünüzde hissedilebilecek hiçbir yolun beyninize gerçekliğin sıradan kokularını ulaştıramayacağı - bir çukurdur cthulhu ve sanılanın aksine cthulhu evreni'nin, oluş(turul)masıyla günümüze değin geçen süreçte içinde barındırdığı en cezbedici özellik etrafımızı çevreleyen gerçeklikte maddesel bir somutluk içerip içermediğiyle ilgili koparılan bunca gürültü değildir. cthulhu çukuru'nun kilit noktası, kendine özgü evreniyle yarattığı sınırlar-ötesi etki ve bu etkinin altında yatan, gerçek ve/veya düşsel (ki bu iki olgunun kuramsal sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği sorusu hiçbir zaman, tatmin edici biçimde, cevaplandırılamamıştır), tarihi, psikolojik, ulaştığı kitlelerde meydana getirdiği birbirinden fevkalade farklı yankılanmalar nedeniyle biraz da sosyal, oluşumlardır. bu üçtemel sebebe de yer ve zaman elverdiğince değinilecek olmasıyla birlikte, şu anda okumakta olduğunuz yazının esas amacı cthulhu çukuru'nun dibini - başlangıçnoktası ya da noktalarını - bulmaya çabalamaktır.

  şüphesiz, lovecraft cthulhu'yu yaratırken - ya da, yalnızca gerçekten olanı yansıtırken , diğer tüm eserlerinde görüldüğü üzere gotik öykünün temel kuramsal sınırları gereği, olayları bir "bilin(e)mezlik perdesi" ardından anlatmayı tercih etmiştir. fakat ne yazık ki, yukarıda bahsedilen sınırlar-ötesi etki, gotik edebiyatın doğası gereği cthulhu'yu örtmesi gereken bu "bilin(e)mezlik perdesi"ni, bir dereceye kadar, aralamaya çalışmış ve bunun sonucunda da cthulhu evreni'nde büyüklü küçüklü pek çok ikincil, ama eşit ölçülerde kutsuz, çukurlar açmıştır. ne var ki, bu ikincil çukurlar ne kadar ilginçve cazip olurlarsa olsunlar, ancak doğru biçemde birleştirildiklerinde asıl heybetli cthulhu evreni'ni oluşturabilen irili ufaklı pek çok noktanın değişik imgelem sahipleri tarafından, oldukça öznel ve birbirlerinden bağımsız biçimde, yorumlanmasından başka bir şey değillerdir. tam da bu nedenledir ki, milyon yıllık dehşet çukurunun içine düşebilmek, oradan kurtulmak için çabalamaktan bile, kat be kat daha zordur.

  başlangiç

  lovecraft'ın yazın hayatında cthulhu ismini başlığında taşıyan ilk ve tek hikaye (the call of cthulhu, cthulhu'nun çağrısı) 1926 yılında yazılmış/yansıtılmış olsa da, gerçeklikteki tüyler ürpertici dalgalanmaya yol açacak olayların izini yukarıda ismi geçen öyküden çıkartmak neredeyse imkansızdır. bu izleri bulabilmek için lovecraft'ın "giriştiğim en ciddi işi temsil etmekte idi" dediği delilik dağları'nda (at the mountains of madness, 1931) isimli; ana konusu antartika'nın insan ayağı değmemiş buzullarında şans eseri ortaya çıkartılmış yabancı bir medeniyetin sahipleri olup, hükümranlıklarının doruğundayken, lovecraft'ın yarattığı/yansıttığı evrende bulunan gençdünyamız üzerindeki hayatın yaratıcıları ve efendileri olmaları sebebiyle, bu sayfaların yazarının tamamen öznel görüşleri doğrultusunda, cthulhu'dan daha derin bir uçurum sayılması gereken "eskiler"in henüz oluşumunu tamamlamamış dünyamıza inişleri sonrasındaki kültür, medeniyet, bir bağlamda da "küresel liderlik" açılarından yükselişlerinin ve düşüşlerinin anlatılması olarak - acemice de olsa - özetlenebilecek, kısa romanda cthulhu'nun yer aldığı bölümlerin gösterilebilecek tüm özenle incelenmesi gerekmektedir.

  ismi geçen kısa romanda kesin olarak belirtilmemiş olmasına rağmen, cthulhu'nun oluşumunu sürdürmekte olan gençdünyamıza inişi, pek de azımsanamayacak bir olasılıkla trias dönemi'ne rastlar. bu noktada - biraz ayrıntıya girmek gerekirse - en çok dikkat çekmesi gereken şey, kronoloji gözönünde tutulduğunda wells'in dünyalar savaşı'ndan sonra ortaya konmuş olsa bile, genre'dan bütünüyle farklı bir "uzaylı ziyaretçiler" olgusunun gotik dehşetin sınırlarını aşarak bilim-kurgu dünyasının zeminini, öyle büyük gürültüler koparmaksızın, oynattığı olmaktadır. "eskiler"in uzayın bilnmezliğinden kopup gelmeleriyle dünya üstündeki hayatı başlatıp, tarihte bir döneme kadar yönetmiş olması ise, popüler kültürle tanışabilmek için erich von daniken'in çabalarına gelinceye kadar uzun ve anlamsız bir süre geçirmiş, hatta kaybetmiş, olan "tanrı uzaylılar" kavramının gerçek temsilcisinin belirlenebilmesi açısından büyük değer taşımaktadır. bu küçük ama şiddetli fenomenler, onları enine boyuna tartışabilmek için yeterli yer ve zamanı gelecekte bulabilme umuduyla, bir kenara bırakıldığında ise; cthulhu'nun bir yerleşim birimi olarak gördüğü gençdünyamızı istila etme politikasının önünde geçit vermez bir dağ gibi yükselen "eskiler" medeniyetine, işin doğası gereği, açtığı ezeli ölüm kalım mücadelesinin incelenip, çözümlenmesi sorunu kendini göstermektedir.

  burada kısaca, büyük ihtimalle de verimsizce, özetlenmeye çalışılacak olan ama aslında başlı başına sayfalar dolusu bilimsel-edebi analizlerin yazılmasına yol açabilecek bu sorunun temeli, iki türün de geliştirmiş olduğu medeniyet ve iktidar sistemlerine dayanmaktadır. "eskiler", insanoğlunun kullandığı terimlerle, biyolojisi gereği amfibyan - bir anlamda kökten değişime bağışıklı - bir toplum ve kültür yaratmıştır ki, bu oluşumda gençdünyamız üzerinde o zamanlar bulunan kara parçalarının oranının suyla kaplı bölgelere kıyasla daha az oluşunun da etkin bir rol oynadığı yadsınamaz bir gerçektir. cthulhu ise temelde bir kara ırkıdır ve henüz meydana gelmemiş muazzam olaylar silsilesi, ait oldukları türe göre normal sayılabilecek bir yolda ilerleyegelmiş biyolojik evrimlerini tümüyle zıt bir kutba çekene kadar bu özelliklerini sürdüreceklerdir.

  şu anda her iki türün de dış görünüşleri konusunda üstünkörü çırpınışlarla aceleye getirilmiş izlenimi uyandırabilcek bir imgelem yaratmaya çalışmak, hem bu işe sayfalarca emek dökmüş lovecraft'a büyük saygısızlık olacağından, hem de ileride yansıtılmaya çalışılacak ayrıntılı tasvirlere kısır temeller oluşturacağından hayallerin ötesinde bir sorumsuzluk içeriyorsa da, ana nesne durumundaki cthulhu ırkının, en basit tanımıyla ve yine insanoğlunun algılayış kalıplarına bağlı kalarak, ahtapotları andırdığını söylemek, herhalde, sevimsizlik sınırlarını aşan bir düşüncesizlik sayılmayacaktır.

  yukarda özetlenmeye çalışılan gelişmelerden anlaşılacağı üzere, artık, her iki ırkın da gençdünyayı tümüyle elde edebilmek için, yokolma pahasına da olsa, birbirlerine üstünlük sağlama çabalarının gotik dalgalanmalar içinde yerini alma zamanı gelip çatmış ve üzerinden milyonlarca yıl geçmesine karşın sadece iki ezeli düşmanınkini değil, aynı zamanda ilahi şanssızlıklar sonucu bu ikisinden haberdar olmak bahtsızlığına erecek homo sapiens'in de kozmik kaderini onarılmaz biçimde yolundan saptıracak mücadele, hatta "eskiler"i "bir süreliğine tamamen denizlere çekilmek zorunda bırakacak" tanrıların savaşı başlamıştır.

  alıntıdır: http://www.frpnet.net
  (20.08.2006 08:30)

karagül

  lord soth'un lakabıdır. bir gül şövalyesi iken bir ölüm şövalyesine dönüşür. bu dönüşüm sırasında gül işlemeli zırhı ve tüm bedeni yanar ve kömür gibi siyah olur. bu nedenle kara gül lakabını almıştır.
  (16.08.2006 09:10)

click

  türkçe tıklamak anlamına gelen sözcük
  (14.08.2006 09:38)

sayfa: 1-2-3-4

Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.