psychodrama

  1. "dram" kelimesi eski grekçedeki "drama" dan gelir. eylem, uygulama yapmadır. psikodrama; dramatik metodla psiko - sosyal gerçeği araştıran bir bilim diye tanımlanabilir. psikodramanın alanı, bireysel mirocosmos ve kişiler arası ilişkilerdir. psikodramada sahne, deneğe geniş bir hayat alanı sağlar. gerçek hayat alanı dar ve boğucudur. insan sahnede baskılardan sıyrılmış, duygulaırnı olduğu gibi açığa vurabilmektedir.
    (anne rice 29.05.2006 18:56)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.