entropi

 1. organizasyonlarda kalıba sokulabilmiş sistemlerin bozulma eğilimine entropi denmektedir. entropi eğilimi özelliği dolayısıyla sistem ve süreçlerin her aşamasında ortaya çıkması muhtemel bir kavramdır.
  (fleur de lis 27.05.2006 00:43)
 2. (bkz: negatif entropi)
  (bir kedim bile yok 28.06.2006 12:34)
 3. 1990 ların ortalarında stv de entropi adında çok güzel bir program vardı.entropiyi efsane fizikçi avni çetinkurt sunuyordu.
  (mftrize 24.08.2006 02:15)
 4. termodinamikte kullanılan bir kavram, yasa. düzensizliğin ölçüsü diye tanımlanır. buna göre evren sürekli olarak düzensizliğe doğru gider. düzensizlik deyimini 'görsel düzensizlik', 'kaos', 'karmaşa' gibi şeylerle karıştırmamak lazım (sözgelimi, bir oda içindeki mavi ve kırmızı topların odanın her yerine homojen biçimde dağıldığını düşünelim. yani mavi ve kırmızı toplar odanın her yerinde olsun. görsel olarak bu bize düzenli bir dağılım gibi gelse de, termodinamik anlamında bu düzensizliktir. zira mavi topların odanın bir köşesinde, kırmızı topların da başka bir köşesinde toplanması düzenliliktir termodinamikte).

  o yüzden daha doğru bir tanımla entropi; makro düzeyde, sistemin toplam enerjisinin mevcut tanecikler arasındaki dağılımının ifadesidir. mikro (moleküler) düzeyde ise, mikro hallerin sayısındaki artışın ölçüsüdür.

  termodinamiğin yasalarına göre, yapılan her iş evrendeki toplam entropiyi artırır veya en azından değiştirmez; ama asla azaltamaz. şöyle açıklayabiliriz: evren kapalı bir sistemdir, yani dışarıdan enerji alması mümkün değildir. dolayısıyla evrendeki toplam enerji miktarı sabittir. bu enerjinin bir kısmı kulanılabilir enerji olarak evrenin bazı kısımlarında depolanmıştır. örneğin kömürde. biz kömürü yakarak bu enerjiyi ısı şeklinde atmosfere yayarız. artık bu enerji atmosferdeki moleküllere düzenli ve kararlı bir şekilde dağılmıştır*. bu yüzden, kömürü yakarak aslında biz içindeki enerjiyi atmosfere daha homojen bir biçimde dağıtıyoruz ve bu enerji artık kullanılamaz bir enerji oluyor bizim için. bu işlem kendiliğinden tersine işleyemeyecek bir işlemdir, yani atmosfere dağılan bu enerji kendi kendine kömürün içinde depolanmaz. başka bir ifadeyle, dışarıdan bir müdahale olmaksızın kömür kendi kendine oluşmaz. kömürün doğal süreç içinde oluşumu ise, güneşten dünyaya aktarılan enerji sayesinde olur ki, bu da toplamda yine entropinin artmasına neden olur.

  entropi birçok bilim alanında kullanılan bir kavram haline gelmiştir. sosyal bilimlerde bile kullanılır. vaktiyle fizikokimya hocamız henüz dağılmakta olan sscb'nin başarısızlığını ve dağılma sürecini entropi ile açıklamaya çalışmıştı. çok kısaca, prof.'umuza göre sscb daha düzenli, kararlı bir sistem yaratmayı hedefliyordu. yani mevcut kaynakları çok daha eşit bir şekilde dağıtmayı. bu, entropi kurallarına uygun birşeydi. ama böyle bir durumda sistem içindeki enerji tanecikler (bireyler) arasında daha düzenli bir şekilde dağılacağından, kullanılabilir enerji miktarı düşecektir. sscb'de olan da buydu. yani mevcut kaynaklarını daha düzenli bir şekilde dağıtarak, kullanılabilir kaynaklarını tüketiyordu. sistem sonuçta çökmüştü de. o zaman gülmüştük tabi hocamızın bu gayretine, lakin şimdi üzerinde düşünülmeye değermiş gibi geliyor.


  (sylnx 28.08.2006 10:42)
 5. (bkz: entropia)
  (olurooleseylerbazen 09.05.2012 10:18)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.