yobazl����a ��vg�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:yobaz
yobazlk
yobazla vg