yediiklim

  yazmayacaktır...şifresini bilerek unutmuştur...
  (04.11.2008 23:07)

kazım kanat

  o şimdi öldü...
  (12.10.2008 22:12)

taha yasin ramazan

  körfez işgali zamanlarında, iki kişi aralarında muhabbet ederken biri heyecanlı heyecanlı;

  +abi taha yasin ramazan da yakalanmış...

  diğeri ciddiyetle;

  +hadi ya üçü de mi?
  (12.10.2008 21:44)

vampircik in hak ettiği yer

  yöneticilere göre, daha üstte olması gerektiğine inanılandır vampircik...

  ama durum gerçekte öyle midir?
  bakalım...

  elektronil posta adresimi açtığımda spam mail olarak gelen vampircik.com uzantılı elektronik postada "vampircik'in bilmem kaç yılı olmasına rağmen hakettiği yerde olmadığından ve de gerekli ilginin gösterilmediği"nden dem vurulmaktaydı sanırım...

  hakettiği yerde olabilmesi için; acil eylem planı

  a-) vampircik'in sahibi kişilik, burasını dinazorlardan kurtarmalıdır...
  b-) eline sözlük alıp tanım yazanlar tespit edilip derhal uzaklaştırılmalıdır...
  d-) yönetici olanların bir sınava tabi tutulması gerekmektedir.
  e-) ve bu sınav genel kültür, genel yetenek, türkçe'nin yazı dili'nin kullanımı ve dilbilgisi kuralları v.s kapsamında olmalıdır...
  f-) ironi'den nasiplenmemiş gerzekler acilen ironi testine alınmalıdır...
  g-) yönetici pozisyonlarının değişebilir olması gerekmektedir...
  h-) kişilere dönük, aşağılayıcı, hakaret edici, tahrik edici direkman tanımlamalar ve cümlelerin kullanımına sınır getirilmelidir...
  ı-) tepede mutlu bir azınlık oluşturulmamalıdır...

  liste uzatılabilir...  (09.10.2008 17:31)

karmayla beyin fırtınası yapıp gelişenler

  girilen tanımlar neticesinde eksi veya artı alanların, oturup düşünüp, oturup taşınıp vakıa hakkında ileri-geri konuşarak veya sesli düşünerek -beyin fırtınası- ve akabinde birbirleri ile mesajlaşarak geliştiklerine inanan güruhtur...
  (16.09.2008 23:30)

iştiha

  iştah...
  herhangi bir şeye duyulan aşırı arzu...
  (16.09.2008 00:10)

eksi vermenin dayanılmaz hazzı

  sıradan, ve herhangi bir tanıma büyük bir iştiha ile kötülemenin ortaya çıkardığı karma karışık bir hal...
  (16.09.2008 00:09)

yönetici olmakla terbiye arasındaki ilişki

  aralarında hiçbir korelasyon olmamakla birlikte, yönetilenlerin, kendilerini yönetenlerden beklentilerini karşılayabilecek olumlulukta vukubulan ilişki biçimidir.

  daha açık bir ifade ile; "yönetilen kişi/kişiler" kendilerini "yöneten/yönettiklerini zanneden" kişi yahut kişilerden en asgari düzeyde terbiye kuralları bağlamında "terbiyeli olma ve hukuku tanımlayabilme" düzleminde beklentiye girmeleridir. yani kısa ve öz: "yönetici olmak asgari terbiye ve ahlak kuralları ile belli bir hukuka riayet etme, olumlayabilme yetisi taşıyabilmelidir...

  aksi takdirde, halk arasında bir kullanım vardır "gömleğin büyük gelmesi" durumuna düçar olmak içten bile değildir...
  (16.09.2008 00:07)

muhalefet etmekle zıplamayı karıştırmak

  muhalefet etmenin şu hayatta neye tekabül ettiğini bilmeyenlerin içine düştükleri, ve hatta bunu kendilerinin bile anlayamadıkları durum.
  hadd-i zatında mevzu'ya dışarıdan bakılmak ile ancak dahil olunabilir.
  (16.09.2008 00:00)

zirve manyakları

  her şeye zirve düzenleyenlerden oluşan güruh...
  (15.09.2008 23:46)

kurt kanunu

göte giren şemsiye açılmaz

boşolog

  boş işlerle uğraşandır...
  (13.09.2008 00:09)

eytere sakız ağacı istanbul a geldi zirvesi

bob dylan

  yahudi

  edit: biri buna eksi vermiş, diğeri mesaj yollamış..."belki açıklama yaparsın diye" v.s şeklinde...
  kardeşim adam yahudi ne var ki bunda...

  yahu, adam yahudi işte, ne diye başka şeyler aramaya kalkıyorsunuz...
  (12.09.2008 00:34)

sayfa: 1-2-3...-16

Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.