yaln��zl��k 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:yalnizim
yalnz
yalnz adam
yalnz aa
yalnz bana yemek yemek