yaþadým oradan biliyorum 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.