yaþadým mý ldm m anlayamadým 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.