yaþadýklarýmdan ðrendiðim bir þey var 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.