ve sonra hi�� kalmad�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:ve sen ku olup gidersin
ve sen ku olur gidersin
ve sonra hi kalmad