toprak ba����na 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:toprak
toprak alkali metaller
toprak ana
toprak bana
toprak boya