tevellüt

  1. insanlar için kullanılan ve "doğmak, doğum" anlamına gelen sözcüktür. "tevellüt kaç?", "doğum yılın ne?" anlamına gelir.
    (hazeyame 13.07.2007 17:09)
  2. "velâdet" kökünden gelen kelime. velâdet, doğum demektir. "mevlid kandili" tamlamasındaki "mevlid" de "doğmuş, doğan" anlamına gelir.
    (benlicenan 13.07.2007 20:08)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.