tek amacýn baðcýyý dvmek olmasý 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:tek alyans almak
tek alyans karmak
tek amacn bacy dvmek olmas
tek atar yatar
tek ayan kaldrmak