tak��m tutarken insanl������ kaybetmek 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.