sen allah ��n bir l��tfusun 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:sen adam olamazsn
sen adam olmazsn
sen affetsen ben affetmem
sen allah n bir ltfusun
sen anlarsn