ruhumuz olmadan sadece birer makinay��z 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:ruhum
ruhum desen desen
ruhuma asla
ruhumogrensinartikbuaglatanesk
ruhumuz olmadan sadece birer makinayz