kambiyo denetimi

  ulusal paranın değerini korumak için alınan önlemlerin bütünüdür.
  (19.12.2008 15:13)

kanuni esasi

  bu anayasaya göre:

  - osmanlı devleti'nin monarşik ve teokratik niteliği değişmemiştir. kaynağını tanrıdan alan egemenlik, osmanlı hanedanına aittir ve babadan büyük oğula geçer. padişahın kişiliği kutsaldır ve sorumsuzdur.
  - osmanlı devleti'nin dini, islâm dinidir. yasaların dînî ilkelere uygunluğunu denetleme görevi, ikinci meclis olan heyet-i âyana aittir. halife sultanın dînî niteliğini ve yetkilerini temsil eden şeyhülislâm, bakanlar kurulunun üyesidir.
  - kurulan parlamento meclis-i âyan ve meclis-i mebusan denilen iki meclisten oluşmuştur. âyan heyetinin üyeleri, padişah tarafından ve ömürleri boyunca görevde kalmak üzere atanacak; mebusan heyetinin üyeleri olan milletvekilleri ise halk tarafından iki dereceli bir seçimle seçilecektir. (ilk milletvekilleri, geçici bir usûlle, kent ve kasabalardaki idare meclisi üyeleri ikinci seçmen sayılarak bunlar tarafından seçilmiş; dolayısıyla, osmanlı'nın ilk meclis-i mebusanı tam bir genel seçime dayanmamıştır. )
  - ilk parlamentonun kurulmuş olmasına karşın getirilen sistem, bir parlamenter sistem olmaktan uzaktır.
  - yasa tasarısı önerme hakkı, bakanlar kurulunundur. meclis üyelerinin yasa önerisinde bulunabilmeleri, padişahın iznine bağlı tutulmuştur. meclislerce kabul edilen tasarıların yasa niteliğini alabilmesi için padişah tarafından onaylanması ve yayınlanması gerekir. bu işlem herhangi bir süreye bağlı olmadığından, meclislerce kabul edilen tasarıların yasa niteliğini kazanabilmesi ve uygulanabilmesi tamamen padişahın takdirine bırakılmıştır.
  - devlet başkanı olan padişaha tanınan yetkiler dikkat çekecek derecede çoktur. bunların bir bölümünü parlamenter sistemle bağdaştırmak da güçtür. örneğin: padişahın parlamentoyu toplantıya çağırması ve feshedebilmesi, her iki meclis üyelerinin padişaha bağlılık yemini etmeleri, meclis üyelerince getirilen yasa önerilerinin görüşülebilmelerinin padişahın bunları önceden uygun bulmasına bağlı olması, hükümetin siyasal sorumluluğunun meclise karşı değil padişaha karşı olması vb.
  - çeşitli fermanlarla daha önce de tanımlanmış olan bazı hak ve özgürlüklere burada da "genel haklar" kısmında değinilmiştir. örneğin: yasalar önünde eşitlik, kişi dokunulmazlığı, basın özgürlüğü, ticaret serbestliği, dilekçe hakkı, eğitim özgürlüğü, kamu görevlerine girebilme olanağı, mal güvenliği, angarya ve işkence yasağı, vergilerin kanunîliği vb. (ancak elbette beklendiği gibi absürd bir durum yaratılmış; bu anayasa ile güvence altına alındığı düşünülen bu hak ve özgürlükler, yine aynı anayasanın "hükümetin güvenliğini bozdukları polis soruşturması ile kanıtlananları ülke dışına sürmek yetkisi padişahındır" diyen 113. maddesi ile hemen hemen tümden yok edilmiştir.
  (19.12.2008 15:11)

alternatif kitap ayraçları

  öz hakiki kitap ayracı dışında ne olsa kitaba yakışmayan şeylerdir.
  (19.12.2008 15:11)

kıskandırmak isteyen erkek

  gönderdiği kısa mesajlara aslında başkasına atıyormuş da yanlışlıkla size atmış süsü verir. isminizin ilk harfi neyse mesajın başına yazacak o isimle başlayan bir arkadaş ismi uydurur. bu tür mesajlarda arkadaşla veya yeni kızla âlemlere nispet derecesinde neşeli bir konu görüşülmekte veya hayatta vuku bulan/bulmayan havalı bir gelişmeye değinilmektedir. otuz saniye sonra da pardon iletildi gelince farkettim rahatsız ettim özür dilerim yazar, oturur bütün akşam avını bekler.
  (19.12.2008 15:09)

komisyon ucreti

  işverene sağladığı menfaatin değeri üzerinden işçiye belirli bir yüzdeye göre ödenen paradır. örneğin: satış işini üstlenen bir işçinin, sattığı malların toplam değeri üzerinden belirli bir yüzdeye göre aldığı ücret, komisyon ücretidir. komisyon ücreti asıl ücret olark saptanabildiği gibi, temel ücrete ek bir ücret olarak da kararlaştrılabilir.
  (19.12.2008 15:07)

kürdistan

  eceli açlıktan olan tavuğun son darı ambarıdır.
  (19.12.2008 15:07)

mamalak

  salak gibidir, aptal gibidir, bön gibidir ama hiçbirine tam anlamıyla karşılık gelmez. belki de içinde hepsinden birer parça bulundurur. zaten kişi mamalaksa yüzüne bakıldığında ona ağzını doldura doldura "mamalak" demek gelir insanın içinden. elli metreden kolaylıkla teşhis edilebilir bir mamalak.
  bir benzeri için (bkz: söbü suratlı).
  (19.12.2008 15:05)

memezden ya da mamazdan gelmek

  eylem bildiren sözcükleri, sonlarına getirdiğimiz hataları eklerle -memezden gelmek, -mamazdan gelmek olarak kullanmaktır. dilimizde yaygın olarak yapılan yanlışlardandır ve ne yazık ki sözlükte de örneklerine sıkça rastlanmaktadır.

  hâlbuki (durumu "görmek" eylemi ile örneklendirecek olursak) :

  görmek - görmemek / görür - görmez ayrımını kafamızda netleştirmek doğruyu bulmamızda yardımcı olacaktır.

  eylem için "-mek, -memek" gibi sonekler kullanmamıza karşın eylemi gerçekleştiren veya gerçekleştirmeyen kişi için kullandığımız sonekler "-ür, -mez" olarak karşımıza çıkmaktadır.

  dolayısıyla kişiler görmemezden (görmemek) değil, görmezden (görmez) gelirler.

  aynı şekilde bilmemezden değil bilmezden, duymamazdan değil duymazdan...
  (19.12.2008 15:05)

mirab

  su işleriyle kent bazında ilgili, yetkili kişi.
  (19.12.2008 15:01)

melih gökçek

  japon olmadığı için hâlâ görevde olan bir belediyesi başkanının ismidir. doğduğunda kulağına (bkz: mirab) ismi koca bir başkente hinlik olsun diye fısıldanmıştır.
  (19.12.2008 15:01)

merve yi tavla

  tavlamak ne kelime, tanışmanın finali itibari ile merve'yi kendime aşık etmiş bulunduğum oyundur.

  <Merve> Merhaba :) Ben Merve, bakalım beni tavlayabilecek misin...
  <hebele> üstünde bir şey yok mu senin?
  <Merve> Muhabbetimiz tıkanmasın da, aman.
  <hebele> üstünde diyorum, bir şey yok mu?
  <Merve> Muhabbetimiz tıkanmasın da, aman.
  <hebele> yahu resimde bir giysi yok görünürde. çıplak falan mısın sen?
  <Merve> çıplaklığın da yeri ve zamanı var...
  <hebele> ha işte o zaman bu zaman mı?
  <Merve> zamanı durdurup konuşsak nasıl olurdu?
  <hebele> çıplaklığın zamanıysa durduralım
  <Merve> çıplaklığın da yeri ve zamanı var...
  <hebele> sandığımız kadar zeki değil misin?
  <Merve> evet, ya da hayır demeden önce iyi düşünmek gerek.
  <hebele> ne kadar sürer düşünmen?
  <Merve> merak ettim de benden nasıl haberdar oldun?
  <hebele> oohooo... namın senden önde yürüyor.
  <Merve> avrupa yakası tercihim, ama karşıda da bulunuyorum bazen.
  <hebele> peki üstünde ne var?
  <Merve> benim sormamdan bıkıp sen mi başladın soru yağmuruna ne?
  <hebele> müteaddit defalar aynı soruyu sorduğum için pek soru yağmuru sayılmaz aslında
  <Merve> bunu ifadeni bir daha düşün istersen.
  <hebele> sen düşünürken sıkılmayayım diye mi?
  <Merve> ben sürekli düşünüyorum zaten.
  <hebele> vay..! bak bu iyiymiş. peki üstünde bir şey yok mu?
  <Merve> Muhabbetimiz tıkanmasın da, aman.
  <hebele> onun için çabalıyorum sanal ciciş. sana giyecek bir şeyler çizememişler mi?
  <Merve> sanalı reele dökmek bizlerin elinde çoğu zaman
  <hebele> sen reele bu halinle dökülürsen işin zor.
  <Merve> bir kadını etkilemek için neler yaparsın?
  <hebele> üzerinde ne olduğunu sorarım
  <Merve> Siyah bir elbise.
  <hebele> kısa mı?
  <Merve> böyle internet üzerinden mi yüzyüze mi tanışmak iyi sence?
  <hebele> elbisenin boyuna bağlı
  <Merve> ben çok elbisesi olan biri değilim ama hep cici şeyler giyerim
  <hebele> hususiyetle siyah elbise üzerinde yoğunlaşabilir miyiz şu anda
  <Merve> bir bayan hep cici elbiseler giymeli bence.
  <hebele> hay ağzını öpeyim
  <Merve> Gereğinden fazla samimi.
  <hebele> gözünü?
  <Merve> ya geç bunları hadi... bana biraz kendinden bahset... gerçekten kim bu hebele?
  <hebele> hübele'nin kardeşi
  <Merve> hep bilindik sınırlarda dolaşıyosun sanki... bence daha iyisini yapabilirsin
  <hebele> demek hübele'yi biliyorsun?
  <Merve> bildiklerim bilmediklerimin yanında minnacık kalır.
  <hebele> haklısın, henüz bunu değiştirecek kadar iyi tanışmadık
  <Merve> zaman beni hep haklı çıkarmıştır
  <hebele> yok, zaman beni haklı çıkaracak.
  <Merve> benle konuşarak zamanını boşa geçirdiğin hissine kapılman beni üzer. bunu biliyor muydun?
  <hebele> yoook beeee....
  <Merve> demek hayır.
  <hebele> yaaaaa
  <Merve> hep aynı tuşa takılı kalma cici.
  <hebele> kjdfheşasdaspodueşahsşdıa ?
  <Merve> Gülüşlerinin ardında derin manalar aramalı mıyım acaba...
  <hebele> hm... jkşhasdalhs ?
  <Merve> gülmekten vazgeçtiğin zaman tekrar konuşalım.
  <hebele> amancanımbengüleyimsenkonuşneolacaksanki
  <Merve> tutucu bir insan mısın?
  <hebele> neyi?
  <Merve> Neyi olacak?!
  <hebele> sen söyle
  <Merve> her şeyi ben söyleyeceksem senin buradaki konumun ne ama aa...
  <hebele> sorucu?
  <Merve> en büyük hayalin nedir?
  <hebele> beni şaşırtman
  <Merve> bir kadına değer verdiğini nasıl hissettirirsin?
  <hebele> parfümümün gerçek markasını paylaşırım
  <Merve> Parfüm... Otantik kokular ;)
  <hebele> meyveler daha ziyade
  <Merve> pardon telefon çaldı da nerede kalmıştık?
  <hebele> sen uyduruyordun, ben de bunalıyordum yavaştan
  <Merve> seni henüz tanımaya başladım ama iyi bir elektrik aldığımı söyleyebilirim
  <hebele> eyvallah bacım eksik olma
  <Merve> :)
  <hebele> hadi bana müsaade
  <Merve> müsade sizin.
  <hebele> esen kal.
  <Merve> valla söylemem gerek biraz sıradan bi tipsin sanki... kadınlar biraz da farklılık ister ama
  <hebele> la sus !
  <Merve> beni hiç sevmiyorsun...
  (19.12.2008 15:00)

meyan kökü

  Hogwarts öğrencileri arasında popülaritesi oldukça yüksek olan bir köktür.
  (19.12.2008 14:56)

penti

  reklamlarında yer verdiği ünlü ile birlikte artık çorap tanıtımı ve ticareti yapmaktan ziyade, çocuk istismarına karşı mücadele eden bir sivil toplum örgütlenmesi havasına bürünmüş markadır.

  (bkz: nil karaibrahimgil)
  (19.12.2008 14:55)

ehem

mühim

  derecesi "ehem" kadar olmayan, önem bildiren sözcüktür.
  (19.12.2008 14:47)

sayfa: 1-2-3-4-5...-17

Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.