çocuğun dünyası

  çocuk ve yetişkin eşyalarının boyutlarının birbirine oranları esas alınarak üretilmiş dev nesnelerin yerleştirildiği bir odada, bu kez ebeveynlerin güçsüz olan formatında yaşayıp, yavrularının yaşadığı sıkıntılar hakkında fikir sahibi olmaları için yapılmış ilginç çalışmadır. hatta ülkemizde bir fuarda sergilenmişliği, kocaman anne babaları madara etmişliği vardır.
  (19.12.2008 16:05)

dies veniens

  murisin, mirasının geçmesi için tespit ettiği, ilerideki bir gündür.
  (19.12.2008 16:01)

gaulizm

  fransa'nın ulusal kahramanlarından ve ünlü devlet başkanlarından de gaulle'ün siyasî felsefesini ve bunun uygulamasını ifade eden terimdir. fransız siyasî hayatında adı bolca geçer. charles de gaulle'ün ölümünden sonra da taraftarı çok olan ve iktidar olma şansı elde eden bir siyasî akımdır. özelliklerinden bazıları; özgürlükçü ama otoriter olması, devlet yanlısı olması, sosyal adalete önem vermesi ancak anti komünist olması, dış politikada batı dünyasına bağlı fakat doğu bloku ile de yakın ilişkiler sürdürme peşinde olması, fransa'nın kendi atom silahların sahip olmasını öngörmesi, nato'ya çok bağlı olmaması, avrupa birliği'ne taraftar ancak özellikle ingiltere'nin avrupa işlerinden uzak tutulması gerektiği görüşünde olması, bağımsızlığına yeni kavuşmuş ve tarafsız bulunan üçüncü dünya ülkelerine yakınlık göstermesi vs vardır.
  (19.12.2008 15:57)

gece

  güneşin batmasından bir saat sonrası ile doğmasından bir saat öncesi arasında yer alan zaman dilimidir.
  (19.12.2008 15:55)

haşim kılıç

  herhangi bir hukuk fakültesinin en azından bir lisans programından mezun olmaya zahmet etmiş bulunsaydı bizlere "o gün"ü yaşatmamış olacak yüksek mahkeme başkanıdır.
  kendisi Eskişehir iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi mezunudur. sayıştay üyeliğinden anayasa mahkemesi üyeliğine, sonra da bu mahkemenin başkanlığına seçilmiştir.
  (19.12.2008 15:39)

hot for you

  yonca evcimik'in seneleeer önce "i'm hot for you, i'm doing to myself what i want you to do to me (seni istiyorum, senin bana yapmanı istediklerimi ben kendime yapıyorum)" şeklindeki sözlerini bangır bangır söyleme cesaretini gösterdiği şarkıdır.
  (19.12.2008 15:36)

huzur hakkı

  özellikle ortaklıkların yönetim kurullarının toplantılarına katılan yönetim kurulu üyelerine, toplantıya katılmaları karşılığında verilen bir miktar paradır.

  hakk-ı huzur veya hukuk hakkı olarak da bilinmektedir.
  (19.12.2008 15:30)

iddet

  kocası ölmüş, evliliği boşanma nedeniyle sona ermiş veya evliliğinin sakatlığına hükmedilmiş olan kadının, bir başka erkekle evlenebilmesi için, önceki evliliğin bitiminden sonra beklemek durumunda olduğu süreye verilen isimdir. kadının sonlanmış olan evliliği sırasındaki cinsel ilişkisinden olabilecek bir bebeğin varlığının olasılık olar göz önünde bulundurulmasının ve ileride bu bebeğin soybağının erkeklerden hangisi ile kurulacağı sorunuyla karşılaşmak istenmemesinin bir sonucudur. ancak günümüz şartlarında kadının yeniden evlenmeden önce doktor raporuyla hamile olmadığını kanıtlaması artık mümkündür.

  hukukumuzda üç yüz gün olan bu sürenin bazıları tarafından iddet müddeti olarak da telaffuz edildiği bilinmekte, bu hatadan özenle kaçınılması için gerekli tüm uyarılar yeri geldikçe yapılmaktadır. nitekim, iddet sözcüğü zaten bir bekleme süresini, yeniden evlenmenin mümkün olamayacağı bir müddeti anlatmaktadır. iddet müddeti demek, bekleme müddeti müddeti demekle aynı olacak ve kuşkusuz şık durmayaktır.

  ayrıca önceden mümkün olan ancak uygulamasına artık rastlanmayan bir diğer iddet de, eşlerden her biri için hâkimin kendisinin koyduğu yeniden evlenme yasağının geçerli olduğu süredir.
  (19.12.2008 15:27)

berbat espriler

  bir örneği de "ya kendine gel ya bize gidelim" olabilecek espriler grubudur.
  (19.12.2008 15:27)

ilgi bilgiyi doğurur

  bir konuda bilgi sahibi olabilmek için önce o konuya karşı ilgi duymanın, konu hakkında bir şeyler öğrenmeye çabalamanın gereğini anlatan doğru sözdür.
  tıpkı bir kitap yazmadan önce en azından birkaç tanesini okumak gerektiği gibi.
  (19.12.2008 15:25)

hamsi balığı

  güzelim karadeniz türkülerinden birinin ismidir. sözleri de aşağıdaki gibi devam eder:

  başımdaki yazmanın ben verdim parasını
  denizdeki takanın ben aldım yarısını
  ne yaz ne kış demedim ben çalıştım sen gezdin
  kuma kuma üstüne vallah canımdan bezdim

  tabancasız tüfeksiz de hakkımı alacağım
  hamsi balığı gibi de hop hop oynatacağım

  tükettin gençliğimi yaşlı bırakıp kaçtın
  sen beni saçı uzun aklı kısa mı sandın
  bunca yıl ettiğine bu kadar söz çok mudur
  uy senin kitabında insaf vicdan yok mudur
  (19.12.2008 15:19)

independent woman

  destiny's child isimli grubun ilk dağılmalarından önce seslendirdiği, charlie's angels filmine film müziği olmuş şarkıdır.
  muadili birçok yabancı şarkı gibi (örneğin: bills bills bills, all about the money vs.) bu da hababam paradan, kimin kazandığından, parayı veren düdüğü çalar mantığından bahseder.
  kaldı ki ecnebilerde bu akım başlamadan önce evvel zaman içinde kalbur saman içinde, parlak zekâlı karadenizliler zaten bu konuyu da bir temiz aydınlatmışlardır. (bkz: hamsi balığı)
  (19.12.2008 15:19)

insan hakları hukuku

  hukuk sözcüğünün hak sözcüğünün çoğulu olması cihetiyle eğreti duran tamlamadır.
  bizde de vardı o ders. insan hakları derdik. bir eksiğimiz de kalmazdı.
  (19.12.2008 15:17)

alternatif intihar yontemleri

  5237 sayılı türk ceza kanunu - madde 84

  (1) başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) intiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (3) başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (4) işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.  gerçeği de dikkate alınarak yavaş üretilmesi ve hatta daha yavaş paylaşılması gerektiğine inandığım yöntemlerdir.
  (19.12.2008 15:15)

it s raining cats and dogs

  ilk bakışta "gökten kedi köpek yağıyor" gibi absürd bir anlamla kendini göstermesine karşın ingilizce'de bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru anlatmak için kullanılan deyimdir.
  (19.12.2008 15:13)

sayfa: 1-2-3-4...-17

Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.