a

  insanın en kolay ve rahat çıkardığı sestir...
  (28.08.2006 04:15)

sesli harf

  insanın ses yolundan herhangi bir engele takılmadan çıkardığı seslerin alfabedeki karşılığıdır.
  (28.08.2006 04:10)

sabır

  katlanılması zor olan yoksulluk,acı,hastalık,haksızlık vb.durumlarda şikâyet etmeden,ümitsizliğe kapılmadan,allah'a sığınarak ve o'ndan yardım bekleyerek dayanma durumudur.*
  sabır acıdır ama meyvası tatlıdır...
  (28.08.2006 03:52)

öğretmen

  ilim,sanat veya teknik dallarında bildiğini öğretmeyi meslek edinmiş kimse,muallim,muallime,hoca..ayrıca,türkçe'de fiilden isim yapan işlek bir -men ekinin bulunmadığı bilinirse,kelimenin yanlış türetilmiş olduğu anlaşılır.dolayısıyla galatı meşhurdur.*
  (28.08.2006 03:44)

yeşil

  yeşil ördek gibi daldım göllere
  sen düşürdün beni dilden dillere
  başım alıp gidem gurbet ellere
  ne sen beni unut.ne de ben seni..

  sevdiğim semanın güneşi,mâhı
  seni seven âşık çekmez mi âhı
  getir el basayım kelâmullâhı
  ne sen beni unut,ne de ben seni...


  doğru söylenişi böyle olan ve çok sevilen halk türküsü... tabiatta çok bulunan yeşil rengin bir başka ifadesi. ayrıca yeşil başlı ördek halk şiirimizde sevgilinin sembolüdür.
  (28.08.2006 03:32)

don

  at tüyünün rengine denir."kır atın sarı donlusu/yiğidin gözü kanlısı"(dadaloğlu).
  ayrıca tasavvufta erenlerin bir başka kılıkta meselâ güvercin,kumru vb.gibi görünmeleridir.
  "her dondan baş gösteren",her kılığa girebilen demektir.
  (28.08.2006 03:16)

sayfa: 1...-287-288-289

Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.