yahudi

  1. türkiye'deki bir sinagogun görevlisinin anlatımına göre* *, dünyadaki bütün sinagogların bir köşesinde o yörelerdeki yahudilere yapılan zulümler anlatılırmış. amma ve lakin, türkiye'dekilerde böyle bir köşe olmazmış; çünkü yahudiler türk'lerden hep iyilik ve himaye görmüşler*. endülüs'teki zulümlerden kurtarılmışlar vs..

    pek bilinmez ama yahudiler arasında ciddi manada bir ihtilaf vardır. grup, klik, cemaat, tarikat veya adına ne derseniz işte ondan epey bir farklı oluşumları vardır kendi aralarında ve bunlar birbirini hiç sevmezler hatta nefret ederler. dünyadaki yahudilerin toplam sayısının yaklaşık on dört milyon olduğunu kabul edersek, bu toplamın yaklaşık yüzde 25'inin başında bulunan kişiyle birkaç gün önce yapmış olduğum yüzyüze görüşmede öğrenmiş oldum ki bu hususu kendisi de vurgulamakta ve doğrulamaktadır. söz konusu lider, yahudiler birbirini hep kötüler deyip bunu derken de başka yahudileri kötüleyen bir kişi.. öyle ki, birbirlerinin adlarını bile duymaya tahammülleri olmayabiliyor bu grupların.

    bunu öğrenince gayr-ı ihtiyari benim de aklıma şu geldi: israil-filistin sorununun çözülmemesinde bu ihtilafın hiç mi rolü yok acaba?* * sorunun çözümsüz bırakılma sebeplerinden biri bu olabilir*. kendi içlerinde çok problemli olmalarına rağmen dışa karşı ortak hareket etmek için birleşebilen* bir topluluk!

    * allah, yahudieri sanki diğer milletler için bir imtihan vesilesi olarak yaratmıştır...
    (#96162) herseyemaydanoz|15.04.2007 15:14|