penisilin

  1. ilk kez 1928 yılında iskoç bilim adamı alexander fleming'in penicillium chrysogenum türü küf mantarlarının çevresinde stafilokok* cinsi bakterilerin üremesinin inhibe olduğunu belirlemesi ile farkedilmiş ve bu mantarın kültüründen elde edilen filtrata bu isim verilmiştir. ancak klinikte kullanımı 1940'lı yılları bulmuştur. özellikle ilacın yaygın kullanıma girmesi ile 2. dünya savaşında ölümlerde ve amputasyonlarda ciddi azalmalar sağlanmıştır. üretimi yeterli düzeylerde yapılamadığından ve penisilinin verilmesinden sadece birkaç saat sonra böbrekler yolu ile vücuttan atılması etkisinin azalmasına ve çok sık ilaç uygulanması ihtiyacına yol açtığından (öyle ki ilacın verildiği hastaların idrarları toplanır ve penisilin ayrıştırılarak tekrar kullanılırmış) daha uzun etkili moleküller üzerinde çalışmalar yapılmıştır. bu yönde ilk adım penisilinin moleküler yapısını ortaya çıkararak laboratuar ortamında yüksek düzeylerde üretilmesini sağlayan howard walter florey ve ernst boris chain'den gelmiştir, bu iki bilim adamı 1945 yılında nobel tıp ödülü'nü fleming'le de paylaşmışlardır. ikinci adım ise temelde aynı moleküler yapıyı paylaşan ampisilin, metisilin, piperasilin, karbapenemler ve sefalosporinlerin ortaya çıkışıdır. penisilinlerin ana yapısını oluşturan beta laktam halkasını yıkıp kolayca etkisiz hale getiren beta laktamaz enzimine sahip bakterilerin varlığı da penisilinlerde yeni bir gelişmeye yol açmış ve beta laktamaz inhibitörü içeren ve bugün yaygın olarak kullandığımız bazı antibiyotiklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur, örneğin ampisilin/sulbaktam (türkiye'de duocid, ampisid vb), amoksisilin/klavulanat (türkiye'de amoksilav, klamoks vb). yaygın olarak kullanılan bir grup da kendi içinde 1'den 4'e kadar kuşaklar halinde sınıflandırılan ve molekül yapıları arasında ufak tefek farklar bulunan sefalosporinlerdir. bugün ülkemizde bulunan saf penisilin preparatları olan penisilin g (kristapen, kistalize penicillin g vb), prokain penisilin (deposilin, penadur vb) ve penisilinin oral kullanılabilen formu olan penisilin v (pen-os, cliacil, penoksil)'dir. özellikle tonsillit, gonore, menenjit, selülit gibi pekçok hastalığın tedavisinde etkili ve ucuz bir tedavi seçeneği olan penisilinler, önlem alınır ve dikkat edilirse herhengi bir ilaçtan çok da fazla olmayan alerjik yan etkileri ön plana çıkarılarak daha pahalı rakiplerine yol açılıyor gibi geliyor bana.
    (#90114) samjaza|18.03.2007 17:20|