gemi mühendisliği

  1. su üstünde ve su altında seyredebilen her tür aracın dizayn edilmesi, yapılması ve kullanımını içine alan bir mühendislik branşıdır. makine mühendisliği ile ortak konuları bulunmaktadır.
    (#58840) hepbanahepben|03.11.2006 22:16|