aşk

  1. insanı kendisine döndüren bir duygudur; bir varlığa ya da bir ideale karşı hissedilmeye başlandığı anda dünya yokolur; aşk, aşkın nesnesi ve aşkı hissedenin iç çelişkileri yağmaya, esmeye ve dolmaya başlar. duygusal ya da düşünsel bağların aynı boyutta varlıklarını sürdürdüğü iddiası acınacak bir yanılsama olur; geçmişten ya da karakterden gelen itirazlar kişiyi iyice çığrından çıkardığında mecburen tek hedef kalmıştır: ulaşarak dindirmek. bu noktada biraz sakinleşilerek sonunda ister istemez kontrolden çıkacak olan yönler ve yöntemler saptanır; işe yararsa aşkın yanına dünyayı geri getirmek ya da aşkla onu yeniden inşa etmek mümkündür; olur da işe yaramazsa kişinin önüne acıdan oluşan, bitimli olması muhtemel ama oldukça uzun bir yol çıkar; o yol ya yürünür, ya da bir yerinde durulup ölünür.
    (#524) nanothing|27.03.2006 01:35|