soundtrack

  1. Normalde film müziği (film score) ile soundtarck birbirinden farklı şeylerdir. soundtracklar film için özel hazırlanmış olabileceği gibi filmde kullanılan ve herhangi bir sanatçının önceden var olan müziği olabilir. fakat score sadece filme özel hazırlanmış müziklere denir. bir bakıma soundtrack score'u kapsar diyebiliriz.


    (#328087) tinuviel|03.12.2012 22:24|