punch

  1. yumruk atmak anlamına gelen ingilizce kelimedir. ayrıca delgeçle kağıt veya benzeri delmek için de aynı fiil kullanılır.
    (#328026) olurooleseylerbazen|03.12.2012 15:33|