kefere

  1. Atalarımız sık sık kullanırlardı bu kelimeyi. Çünkü kefereyle çok karşılaşırlardı, daima onların tacizine uğrarlardı. İki tokat atar, akıllarını başlarına toplamalarını sağlarlardı. Ama kefere bu, anlamaz, dinlemez. Hâlâ öyleler. Bir fark var: Biz artık iki şaplak çekemiyoruz baldırıçıplaklara. Herifler kendilerini bir şey zannetmekten patlayacaklar yahu. Bir gün gelir söndürürüz balonlarını da, bakalım...
    (#296581) hashacip|03.03.2011 13:09|