üstünü örtmek

  1. mecazen saklamak, yolsuzluğun, hırsızlığın görünmesine mani olmaktır.
    (#291703) hashacip|05.01.2011 06:18|