klinik ölüm

  1. somatik ölüm ve fizyolojik ölüm olarak da bilinir.
    Solunum, kalp ve dolaşım, merkezi sinir sistemi fonksiyonlarının kalıcı olarak sona ermesidir. Hukuki ölüm olarak kabul edilir, tıbbi tanıda pratisyen hekimin kararı yeterlidir.
    Klinik ölüme rağmen, organ ve dokular düzeyinde yaşam bir süre daha devam eder. Bu süreç, organ ve dokulara göre farklıklar gösterir. Ancak, son aşama hücresel ölüm aşamasıdır. organ nakilleri klinik ölüm aşamasından hücresel ölüm aşamasına geçilmeden yapılır.
    (#250529) melankoli basili|15.08.2009 14:51|