bediüzzaman said nursi

  1. (#228391) goodboyum|17.01.2009 01:19|