yazı karakter ilişkisi

  1. yazı karakterlerinin oluşumunda, yazının öğrenildiği yer ve zaman önemli birer etkendir. bu nedenle yazıyı almanya'da, alman öğretmenlerden öğrenmiş bulunan bir türk'ün yazısı kaçınılmaz olarak almanlara has birtakım özellikler taşıyacaktır. insan bir makine olmadığına göre bir çizgiyi bile ikinci kez tıpatıp aynı çekilde çizemez. el yazısı döküman incelemelerinde yazının kendi içerisindeki değişkenliğinin veya tekrarlanabilirliğinin araştırılması çok önemlidir. bu da, mümkün olduğunca çok sayıda örneğin incelenmesiyle mümkündür. aksi takdirde değişik bir unsurla karşılaşıldığında yanılgıya düşülmesi olasılığı oldukça yüksektir. bunun dışında yazı; yazıldığı koşullar, yazı araçları, yazıldığı yer ve zaman, yazarın ruhsal veya bedensel durumu gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. eş yazısı, birçok karakteristiği içerir; kişi, bunu gizlemek istese de tüm özelliklerini saklayamaz.
    el yazısından kişilik analizi (bkz: grafoloji); rehberlikte, personel seçiminde, kredi vermede, güvenlik işlerinde, sağlıkta ve tıpta, yaş ve cinsiyet tespitinde kullanılabilmektedir.

    (bkz: el yazısının özellikleri)
    (#224991) vlade tepes|18.12.2008 15:36|