kürtçe

 1. Elma bir meyve değildir; ben söylemiyorum fakat bazı başlıklara yazılan tanımlarda o iddaya rastlıyoruz. Baksanıza bilimsel olarak ispatlanmış. Entellektüel argümanlar desen fevkalade, eksiği yok. Biraz komik olacak ama ben de diğerleri gibi sahte bir dil bilimcisi olup elmanın bir meyve olduğunu ispatlayacağım. *
  Dillerin Akraba Sayılabilmesi İçin Ölçütler
  Sayı adları, akrabalık, vücut organları adlarının aynı veya benzer olması "dillerin akraba sayılabilmesi için ölçütlerdir." "Dil akrabalığı, akraba dilleri konuşan ulusların aynı soydan gelmesi demek değildir." Kaynak olarak Fuat Bozkurt'un "Türklerin Dili; Kültür Bakanlığı Yayınları" tırnak içine alınmış kitabına bakılabilir.
  Yani adı geçen adların aynı olması bir dili inkar etmek için bir delil değildir.
  Bu arada uluslararası dil kuralları var mıdır? Yoksa dil bilimcileri tarafından uydurulmuş mudur?
  Dünyanın hiçbir yerinde Kürt kelimesi geçmez diye bir şey yoktur. Şerefhan Bitlisî'nin Kürtlerin tarihiyle ilgili olarak yazdığı Şerefname adlı eseri vardır. Ve bu eser Yavuz Sultan Selim'e sunulmuştur.
  Durun durun, bir dili inkar etmeden önce:
  *
  Kürtçe, 40 milyonu aşkın Kürdün anadilidir.
  De ki Kürtçeyi inkar edenlerden kaç tanesi Kürtlerin Fuzulî'si olan Melayê Cizîrî'nin Divanı'ndan bir dize okumuştur? Ya da Ahmedê Xanî'nin Mem û Zîn'inden?
  Eski Kürt medreselerinde ders kitaplarının Kürtçeye çevrilip okutulduğundan, eğitim dilinin Kürtçe olduğundan kim haberdardır, bu inkarcılardan?
  Kürt edebiyatının eksikliğinden dem vuruyorlar; de ki siz değil miydiniz Cumhuriyet rejiminden sonra Kürtleri ve onların dilini inkar eden? Kendi topraklarında * Kürtçe yazıyor diye sürgün edilen onca aydın kendi isteğiyle mi gitti? Siz değil miydiniz Kürtçe kitapların ve dergilerin basımına engel olan? Kürtçenin Türkçenin bir lehçesi olduğunu hala dahi savunmuyor musunuz? Bir dili yok etmek için elinden geleni ardına koymayıp sonra kibirli bir tavırla Kürt edebiyatının eksikliğinden dem vurmak da ne oluyor?
  Komiktir doğru dürüst bir kaç Kürtçe kelime bilmediği halde o dili yok saymak.
  Trajikomiktir dünyanın kabul ettiği bir dili inkar etmek. Utanç vericidir 4o milyon nüfusa sahip bir milletin varlığını reddetmek. Cumhuriyet rejimini ayıplamayıp onun zulmüne ortak olan insanları görmek ne kötü!
  Müslüman bir dünya görüşüne bağlı olduğu halde bir ırkı ve dilini inkar edenleri görmek ne kötü! Hiç endişelenmiyor musunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekten korkmuyor musunuz? Bir nimetin değerini niye düşürmeye çalışıyorsunuz?
  Kürtçe benim anadilimdir ve ben Türkçeyi çok seviyorum. Kürtçeyi seven, en azından nefret etmeyen Türkleri görmek istiyorum artık. Edebiyat öğrencisiyim ve derslerimizde artık günümüzde kullanılmayan dilleri görmek ve sonra unutmak yerine *; içimizde olan, organik olan, harıl harıl konuşulan Kürtçeyi seçmeli bir ders yapabilmekten bile ne kadar uzaksınız?

  Artık bu deve kuşu tavrını bırakıp etrafımıza bakalım diyorum. Artık başımızı ırkın şehvetinden çıkarıp kendimize gelelim diyorum. İnsan bu kadar mı düşer? Sen, bir ırkı ve dilini inkar ederek mi Kürt gencinin dağa çıkmasına engel olacaksın? Kürtçeyi yasaklayarak mı vatanı ve milleti böldürtmeyeceksiniz? Milyonlarca insanın dilidir Kürtçe
  Ve "Gözünü Kapayan Yalnız Kendine Gece Yapar." Artık yeter / Êdî bese...

  (#194396) huzunsari|13.06.2008 17:01|