def

  1. arbane adı verilen ceviz ağacından yapılmış yuvarlak bir kasnak üzerine keçi derisi gerilip, kasnağının yanlarına ziller veya zincirler geçirilerek parmaklar ile vurulup sallanmak suretiyle çalınan bir tür müzik aleti. ayrıca türk, arap ve hint kökenli müzik kültürlerinde kullanılan perküsyon çalgısıdır.
    (#183683) hellraiser|12.04.2008 12:42|