islam

  1. inanırlarının, kendini müslüman kabul eden halkların çoğunluğunu oluşturduğu devletlerin dünya sahnesindeki yeri ve bunun sebepleri konusunda düşünmeleri gereken din. suçu ona buna atmaktansa önce kendinde aramanın, bir şeyleri değiştirmeye çalışmanın* zamanıdır.

    edit: din kişisel bir konudur, kimse diğerinin neye inandığına, nasıl inandığına karışamaz, kafası bir noktaya kadar çalışan herkes din kavramını kendine göre yorumlama ve yaşama hakkına sahip olmalıdır. vaktaki, din sosyal hayata uygulanmaya çalışılır, o zaman sorunlar başlar, çünkü o zaman birlerinin doğruları, inançları herkesin doğruları, inançları olarak dayatılır, bundan çıkarı olan dinsel egemenler de bunu dogmatik bir zemine oturtmak, değişimi engellemek için ellerinden geleni yapar, ee, sonuçta kimse para musluğunun kapanmasını istemez. o zaman ne olur peki? toplum, kaçınılmaz olarak bir statik durumun içine sokulur, yeni fikirler, düşünceler engellenir. gelişme, ilerleme engellenir, bugünkü islam ülkelerinin durumu buna en iyi örnektir. islam tarihine baktığımızda, müslüman toplumların kültürel olarak doruğa ulaştığı dönemin abbasilerle başlayan yaklaşık 300 yıllık dönem olduğunu görürüz, bugün bile gündeme getirseniz hakkınızda ölüm fetvası verilmesine yol açabilecek fikirlerin havada uçuştuğu bu dönemden sonra, ne zaman ki islam dogmatikleşmiş, yeni düşünceler tu kaka olmuş...
    efendim, islam ülkeleri bugün islam'ın ruhuna aykırı bir şekilde yönetiliyormuş, yöneticileri islam düşmanı dış mihraklar tarafından dayatılıyormuş. ee, peki burada suçlu kim? dini dogmalara dayanılarak düşünmesi, sorgulaması, yorumlaması engellenen insanların kendi geleceklerini ele almak için harekete geçmesini beklemek biraz safdillik olmuyor mu? farklı seslerin sonsuza kadar susturulduğu bir toplum nasıl gelişebilir?
    bir de şu değişme, değişmeme mevzuu var. islam'ın kutsal kitabının değişmesi değişmemesinden ziyade onun içeriğini sorgusuz sualsiz kabul edip etmeme, her sorunun cevabını orada arayıp aramama asıl mesele. sorularının cevabını kendi aklında arayan bir insan için, her şeyi cevapladığına inanılan, ultra yorumlarla her şeyin içinde varolduğu öne sürülen, gösterilmeye çalışılan bir kitabın varlığına inanmak zaten mümkün olmaz.
    (#174439) samjaza|02.02.2008 20:40|