dsm

 1. dsm-iv'de yer alan tanıların kategorilere göre dağılımı:


  *** genellikle ilk kez bebeklik, çocukluk ya da ergenlik döneminde tanısı konan bozukluklar***

  mental retardasyon
  - hafif mental retardasyon
  - orta derecede mental retardasyon
  - ağır mental retardasyon
  - İleri derecede ağır mental retardasyon
  - mental retardasyon, şiddeti belirlenmemiş

  Öğrenme bozuklukları
  - okuma bozukluğu
  - matematik bozukluğu
  - yazılı anlatım bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu

  motor beceriler bozukluğu
  - gelişimsel koordinasyon bozukluğu

  İletişim bozuklukları
  - sözel anlatım bozukluğu
  - karışık dil-algılama sözel anlatım bozukluğu
  - fonolojik bozukluk
  - kekeleme
  - başka türlü adlandırılamayan iletişim bozukluğu

  yaygın gelişimsel bozukluklar
  - otistik bozukluk*
  - rett bozukluğu*
  - çocukluğun dezintegratif bozukluğu
  - asperger bozukluğu*
  - başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluklar

  dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozuklukları
  - dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu
  - davranım bozukluğu
  - karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan yıkıcı davranış bozukluğu

  bebek ya da küçük çocukların beslenme ve yeme bozuklukları
  - pika
  - ruminasyon bozukluğu
  - bebeklerde ya da küçük çocuklarda beslenme bozukluğu

  tik bozuklukları
  - tourette bozukluğu
  - kronik motor ya da vokal tik bozukluğu
  - gelip geçici tik bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan tik bozukluğu

  dışa atım bozuklukları
  -enkopresiz
  -enüresiz (genel tıbbi duruma bağlı olmayan)

  bebeklik, çocukluk ya da ergenliğin diğer bozuklukları
  - ayrılma anksiyetesi bozukluğu
  - seçici konuşmazlık (mutizm)
  - bebeklik ya da küçük ocukluk döneminde tepkisel bağlanma bozukluğu
  - basmakalıp davranış bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan bebeklik, çocukluk ya da ergenlik bozukluğu


  ***delirium, demans, amnestik ve diğer kognitif bozukluklar***

  delirium
  - ...'e bağlı delirium (genel tıbbi durum belirtiniz)
  - madde kullanımının yol açtığı delirium

  demans
  - alzheimer tipi demans
  - vasküler demans
  - diğer genel tıbbi durumlara bağlı demans
  - madde kullanımının yol açtığı kalıcı demans
  - Çoğul etiyolojiye bağlı demans
  - başka türlü adlandırılamayan demans

  amnestik bozukluklar
  - ...'e bağlı amnestik bozukluk (genel tıbbi durum belirtiniz)
  - madde kullanımının yol açtığı kalıcı amnestik bozukluk
  - başka türlü adlandırılamayan amnestik bozukluk
  - başka tülü adlandırılamayan kognitif bozukluk


  ***genel tıbbi duruma bağlı mental bozukluklar***
  - ...'a bağlı katatonik bozukluk (genel tıbbi durumu belirtiniz)
  - ...'e bağlı kişilik değişikliği (genel tıbbi durumu belirtiniz)
  - genel tıbbi duruma bağlı, başka türlü adlandırılamayan mental bozukluk


  ***madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar***

  madde kullanım bozuklukları
  - madde bağımlılığı
  - madde kötüye kullanımı

  madde kullanımının yol açtığı bozukluklar
  - madde entoksikasyonu
  - madde yoksunluğu

  alkolle ilişkili bozukluklar
  - alkol kullanım bozuklukları
  - alkol ektoksikasyonu
  - alkol yoksunluğu

  amfetaminle -ya da amfetamin benzeri maddelerle- ilişkili bozukluklar
  - amfetamin entoksikasyonu
  - amfetamin yoksunluğu

  kafeinle ilişkili bozukluklar
  - kafein entoksikasyonu

  kannabisle -kenevir türevleriyle- ilişkili bozukluklar
  - kannabis entoksikasyonu

  kokainle ilişkili bozukluklar
  - kokain entoksikasyonu
  - kokain yoksunluğu

  hallüsinojenle ilişkili bozukluklar
  - hallüsinojen entoksikasyonu
  - hallüsinojene bağlı kalıcı algı bozukluğu

  inhalanla ilişkili bozukluklar
  - inhalan entoksikasyonu

  nikotinle ilişkili bozukluklar
  - nikotin yoksunluğu

  opiyatla ilişkili bozukluklar
  - optiyat entoksikasyonu
  - optiyat yoksunluğu

  fensiklidin -ya da fensiklidin benzeri maddelerle- ilişkili bozukluklar
  - fensiklidin entoksikasyonu

  sedatif, hipnotik ya da anksiyolitiklerle ilişkili bozukluklar
  - sedatif, hipnotik ya da anksiyolitik entoksikasyonu
  - sedatif, hipnotik ya da anksiyolitik yoksunluğu

  Çoğul madde kullanımı ilişkili bozukluk
  - çoğul madde bağımlılığı

  diğer -ya da bilinmeyen- bir madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar


  ***Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar***

  - şizofreni
  -..-..-..- paranoid tip
  -..-..-..- dezorganize tip
  -..-..-..- katatonik tip
  -..-..-..- farklılaşmamış (diferansiye olmamış) tip
  -..-..-..- reziüel tip
  - şizofreniform bozukluk
  - şizoafektif bozukluk
  - hezeyanlı (sanrılı) bozukluk
  - kısa psikotik bozukluk
  - paylaşılmış psikotik bozukluk
  - ...'e bağlı psikotik bozukluk (genel tıbbi durumu belirtiniz)
  - madde kullanımının yol açtığı psikotik bozukluk
  - başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk


  ***duygudurum bozuklukları***

  depresif bozukluklar
  - majör depresif bozukluk (tek epizod)
  - majör depresif bozukluk (yineleyici)
  - distimik bozukluk
  - başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk

  bipolar bozukluklar
  - bipolar l bozukluğu, tek manik epizod
  - bipolar l bozukluğu, en son epizod hipomanik
  - bipolar l bozukluğu, en son epizod manik
  - bipolar l bozukluğu, en son epizod mikst
  - bipolar l bozukluğu, en son epizod depresif
  - bipolar l bozukluğu, en son epizod belirlenmemiş
  - bipolar ll bozukluğu (hipomanik epizodlarla giden yineleyici majör depresif epizodlar)
  - siklotimik bozukluk
  - başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluk

  diğer duygudurum bozulukları
  - ...'e bağlı duygudurum bozukluğu (genel tıbbi duruma bağlı)
  - madde kullanımının yol açtığı duygudurum bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan duygudurum bozukluğu


  ***anksiyete bozuklukları***
  - agorafobi olmadan panik bozuluk
  - agorafobi ile birlikte panik bozukluk
  - panik bozukluk öyküsü olmadan agorafobi
  - özgül fobi
  - sosyal fobi
  - obsesif-kompulsif bozukluk
  - travma sonrası stress bozukluğu
  - akut stres bozukluğu
  - yaygın anksiyete bozukluğu (çocukların aşırı anksiyete duyma bozukluğunu da kapsar)
  - ...'e bağlı anksiyete bozukluğu (genel tıbbi durumu belirtiniz)
  - madde kullanımının yol açtığı anksiyete bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu


  ***somatoform bozukluklar***
  - somatizasyon bozukluğu
  - farklılaşmamış somatoform bozukluk
  - konversiyon bozukluğu
  - ağrı bozukluğu
  - vücut disformi bozukluğu
  - başaka türlü adlandırılamayan somatoform bozukluk


  ***yapay bozukluklar***
  - yapay bozukluk
  - başka türlü adlandırılamayan yapay bozukluk

  dissosiyatif bozukluklar
  - dissosiyatif amnezi
  - dissosiyyatif füg
  - dissosiyatif kimlik bozukluğu
  - depersonalizasyon bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan dissosiyatif bozukluk


  ***cinsel bozukluklar ve cinsel kimlik bozuklukları***

  cinsel işlev bozuklukları
  - cinsel istek bozuklukları
  - cinsel uyarılma bozuklukları
  - orgazmla ilgili bozukluklar
  - cinsel ağrı bozuklukları
  - genel tıbbi duruma bağlı cinsel işlev bozukluğu
  - madde kullanımının yol açtığı cinsel işlev bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan cinsel işlev bozukluğu

  parafililer
  - egzibizyonizm (teşhircilik)
  - fetişizm
  - frottörizm
  - pedofili
  - cinsel mazokizm
  - cinsel sadizm
  - travestik fetişizm
  - voyörizm (gözetlemecilik)
  - başka türlü adlandırılamayan parafili

  cinsel kimlik bozuklukları
  - cinsel kimlik bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan cinsel kimlik bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan cinsel bozukluk


  ***yeme bozuklukları***
  - anoreksiya nervoza
  - blumnia nervoza
  - başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluğu


  ***uyku bozuklukları***

  primer uyku bozuklukları
  - dissomnialar
  -..-..-..- primer insomnia
  -..-..-..- primer hiperinsomnia
  -..-..-..- narkolepsi
  -..-..-..- solunumla ilişkili uyku bozukluğu
  -..-..-..- sirkadyen ritim uyku bozukluğu
  -..-..-..- başka türlü adlandırılamayan dissomnia
  - parasomnia
  -..-..-..- kabus bozukluğu
  -..-..-..- uykuda korku bozukluğu (uyku terörü)
  -..-..-..- uyurgezerlik bozukluğu
  -..-..-..- başka türlü adlandırılamayan parasomnia

  başka bir mental bozuklukla ilişkili uyku bozuklukları
  - ... ile ilişkili insomnia (eksen l ya da ll bozukluğunu belirtiniz)
  - ... ile ilişkili hipersomnia (eksen l ya da ll bozukluğunu belirtiniz)

  diğer uyku bozuklukları
  - ...'e bağlı uyku bozukluğu (genel tıbbi durumu belirtiniz)
  - madde kullanımının yol açtığı uyku bozukluğu


  ***başka bir yerde sınıflandırılmamış dürtü kontrol bozuklukları***
  - intermittan eksplosif (aralıklı patlayıcı) bozukluk
  - kleptomani
  - piromani
  - patolojik kumar oynama
  - trikotillomani
  - başka türlü adlandırılamayan dürtü kontrolü bozukluğu


  ***uyum bozukluğu***
  -uyum bozuklukları


  ***kişilik bozuklukları***

  a kümesi kişilik bozuklukları
  - paranoid kişilik bozuklukları
  - şizoid kişilik bozukluğu
  - Şizotipal kişilik bozukluğu

  b kümesi kişilik bozuklukları
  - antisosyal kişilik bozukluğu
  - borderline kişilik bozukluğu
  - histrionik kişilik
  - narsistik kişilik bozukluğu

  c kümesi bozuklukları
  - çekingen kişilik bozukluğu
  - bağımlı kişilik bozukluğu
  - obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu
  - başka türlü adlandırılamayan kişilik bozukluğu


  ***klinik ilgi odağı olabilecek diğer durumlar***
  - tıbbi durumu etkileyen psikolojik etmenler
  - ilaçların yol açtığı hareket bozukluklar
  - İlaçların yol açtığı diğer durumlar
  - İlişki sorunları
  - kötüye kullanma ya da ihmal etme ile ilişkili sorunlar

  (#167009) kimsekim|11.12.2007 16:08|