sosyal devlet

  1. tanımı gereği devletin birinden zorla aldığı maddi kaynağı başka birine aktarmasıdır çünkü hiçbirşey yoktan varolmaz. başka bağlamlarda buna hırsızlık da denir.
    (#14533) sceptical dreamer|30.05.2006 22:13|