adalet ve kalkınma partisi

 1. adalet ve kalkınma partisi bana hep bir şeyh mürid hikayesini hatırlatır.

  zamanın birinde bir şeyh efendi hazretleri vardır. şeyh efendi gayet kerametleri olan, sohbetine gelenlerin feyz aldığı birisidir fakat sohbet halkaları çok geniş değildir.

  ihvanlardan birisi bir gün şeyh efendiye " şeyhim bir keramet gösterseniz de halkamız genişlese, ihvanımız artsa " der.

  şeyh efendi bunun üzerine, havaya doğru bir tükürük fırlatır. birden bir kuş "pat" diye yere düşer.
  bu keramet dilden dile , kulaktan kulağa yayılır ve günden güne mürit halkası genişler. tabiri caizse "elifi görse mertek, zikiri görse halay sanacak" yüzlerce "nadan" dergaha dolar.

  şeyhin eski halkasının "has mürid"leri artık şeyh efendiye ulaşmakta zorluk çekmektedir. bundan iyice rahatsız olanlardan birisi - şeyhe keramet göster diyen mürid- "şeyhim bu gidişat iyi değildir, size ulaşamaz olduk, ışığınızdan yararlanamaz olduk" der.

  bunun üzerine şeyhefendi bir koyun işkembesi rica eder ve cemaatin önüne geçip namaz kıldırmadan önce bu işkmbeyi beline dolar.

  şeyh efendi rukuya eğildikce, secdeye vardıkça işkembeden sadır olan kokular dergahı doldurur. bunu gören yeni müridler "bu nasıl şeyhmiş" diyerek dergahtan kaçışırlar.

  şeyh efendi has müridleri etrafına toplar ve şu veciz sözü söyler;
  " bir tükürükle gelen bir yellenme ile gider "

  hikayeden alacağımız ders: burada şeyh kimdir, müritler kimdir, tarikatın adını hangi siyasi hareketle özdeşleştirebiliriz burası ise size kalmıştır...
  (#126081) detroitli kizil|16.07.2007 00:11|