iham

 1. en az iki gerçek anlamı bulunan bir kelimenin her iki anlamını da kastederek şiirde kullanmaya denir.

  örnek: her ne dem lutf eyleyüp bezmi müşerref eylesen
  ehl-i bezm ayağına yüz sürmeye amadedir
  nef'i

  not: ayak: hem kadeh hem ayak anlamında kullanılmış.
  (#125460) ask imis her ne var alemde|13.07.2007 14:35|