pardon bir dakika bakar mýsýnýz 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:pardayanlar
pardes
pardes
pardon
pardon bir dakika bakar msnz