o kadar kusur kad�� k��z��nda da olur 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:o kadar hukukumuz var
o kadar kusur kad kznda da bulunur
o kadar kusur kad kznda da olur
o kadar sylyorum
o kadar endi ki