yer cücesi 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın son durumu
yer bezi
yer demir gök bakır
yer değiştiren gölge
yer değiştirme