yaþasýn kepek ekmek 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.