vize iþlemleri 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:vize
vize haftas
vize ilemleri