osmanlý 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:osman
osman abim evde mi
osman akinhay
osman akyz
osman alifeyyaz pakst