meftune 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:mefta
meftah
meftum
meftun
meftunane