mart kapýdan baktýrýr kazma krek yaktýrýr 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:mart
mart dokuzu
mart kapdan baktrr kazma krek yaktrr
mart kedisi
mart otuzu