kültür

 1. tarihsel ve sosyal değişme süreci içinde oluşturulan, bütün maddi ve manevi değerleri ile bunları yaratmada ve gelecek kuşaklara iletmede kullanılan araçların tümüdür.
  (anne rice 05.05.2006 18:21)
 2. bir toplumda kişinin ya da kişilerin algıladığı bilgi, inanç, sanat, ahlak, yasa, adet ve diğer kavramlar, faktörlerin tümüdür.
  (fleur de lis 27.05.2006 11:09)
 3. kültür kimi kaynaklarda ise; bir toplumun yaşam biçimi ve o toplumun bireyi olan insanın öğrendiği herşey olarak tanımlanmaktadır.
  (fleur de lis 28.05.2006 00:49)
 4. ibde işlenen tok dersinde ted ankara koleji'nin seçtiği topic optionlardan birisidir.
  (pisiperi 28.05.2006 12:14)
 5. (bkz: milli kültür)
  (bkz: hars)
  (bkz: ekin)
  (gladonun turk tetikcisi 01.03.2007 09:00)
 6. "kültür, bir milletin dini, ahlaki, hukuki, muakalevi, bedii, lisani, iktisadi ve fenni hayatlarının ahenkli mecmuasıdır."-zİya gÖkalp-

  "kültür bir topluluğun yaşam tarzıdır."-c. wİssler-

  "kültür atalardan devralınan maddi-manevi değerlerin yekunudur."-e. sapİr-

  "kültür, insanın tarih boyunca tabiatı ve kendisini idare usulünü öğrenmek suretiyle, bizzat meydana getirdiği eseridir."-a. young-

  "kültür, örf va adetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve ve tesislerden kurulu ahenkli bir bütündür."-r. thurnwald-

  "kültür, umumi olarak inançları, değer hükümlerini, örf ve adetleri, zevkleri, peşin hükümleri, hülasa insan tarafından yapılmış ve yaratılmış herşeyi ihtiva eder."-albert k. kohen-

  (gladonun turk tetikcisi 01.03.2007 11:31)
 7. editörlüğünü tarihçi fatih güldal'ın yaptığı 3 ayda bir yayınlanan dergidir. derginin her sayısında başka bir yayın danışmanı ile çalışılıyor. dolayısıyla okuduğunuz bir sayı diğer sayıda nasıl bir şey ile karşılaşacağınız konusunda referans olmuyor.
  (agopist 20.08.2007 16:10)
 8. ruhun işlenmesi
  (gladonun turk tetikcisi 05.09.2007 11:17)
 9. belli biyolojik şart ve ortamlarda mantar, mikrop, bakteri vb. varlık türünü üretme yöntemidir. hastalıklara neden olan organizmaların tanımlanması için yapılır, özellikle enfeksiyon hastalıklarında teşhis koyulup tedavi yönteminin belirlenebilmesi için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. boğaz kültürü, kan kültürü, idrar kültürü en çok bilinenler arasında sayılabilir.
  (breegadoon 08.04.2009 23:05)
 10. (Fransızca culture)
  Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.
  Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.
  Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
  Bireyin kazandığı bilgi.
  Tarım.
  Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.*
  (raptiye rap 13.03.2010 13:31)
 11. genelde petri kabında hazırlanan, büyütüp yetiştireceğiniz mikroorganizma neyi seviyorsa içine ondan koyduğunuz ortam. kanlı besiyeri mi ararsın, zilyon tane kimyasal maddeyle onları boyamayı mı ararsın, çeşit çeşit şeyler işte.

  konunun absürd kısmıysa bazı organizmaların çok uzun sürede çoğalması yani kültürlerinin çok uzun sürmesidir. mesela yanlış hatırlamıyorsam tüberküloz bir aydan fazlaydı. işte hastaların anlayamadığı ve süreci hızlandırmak için araya tanıdık sokmaya bile çalıştığı ve zurnanın zart dediği yer de burası. hani laboratuvarın yavaş çaışması, ilgisizlik veya hasta hakları ile ilgili bir şey değil yani bu, tamamen basillerin cinsel aktiviteleriyle ilgili.
  (queen tinorfithiel 28.05.2013 17:54)
 12. farkı farkedilir. (bkz: kültür farkı)
  (about 29.05.2013 00:04)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.